Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki jest państwową instytucją kultury, która poprzez działalność popularyzatorską, wystawienniczą, edukacyjną, badawczą oraz wydawniczą, ma za zadanie promować kulturę architektoniczną i urbanistyczną. NIAiU został utworzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zarządzeniem z dnia 21 listopada 2017 roku. Dyrektorem Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki jest Bolesław Stelmach.

Zamówienia publiczne

Zamówienia realizowane na podstawie regulaminu zamówień publicznych NIAiU o wartości szacunkowej przekraczającej 25 tys. zł netto

Zamówienie z zakresu działalności kulturalnej – produkcja wystawy czasowej „Solastalgia”, wraz z jej obsługą techniczną, montażem i demontażem, zaplanowanej w terminie 14.04.2023 r. – 28.04.2023 r. w Pawilonie SARP w Warszawie oraz dostosowanie wyprodukowanej wystawy do przestrzeni czasowej w Muzeum Fotografii w Krakowie wraz z jej obsługą techniczną (VR), montażem, demontażem i transportem w terminie 12.05.2023 r. – 12.06.2023 r.

Zamówienia z zakresu działalności kulturalnej – Produkcja wystawy czasowej pt. „Antropocen” wraz z jej obsługą techniczną, montażem, demontażem i transportem, zaplanowanej w terminie 23.09.2022 – 27.11.2022 roku w ZODIAK-u Warszawskim Pawilonie Architektury w Warszawie przy Pasażu Stefana Wiecheckiego Wiecha 4 oraz dostosowanie zrealizowanej wystawy czasowej pt. „Antropocen” wraz z jej obsługą techniczną, montażem, demontażem i transportem w Muzeum Architektury we Wrocławiu w I kwartale 2023 roku.

Archiwum zamówień publicznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę nr NIAiU/3/2020/ZC dot. usługi druku materiałów wraz z dostawą na potrzeby Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki (II)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na usługę druku materiałów wraz z dostawą na potrzeby Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki [NIAiU/2/2020/ZC]

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na usługę druku publikacji „Polska Polityka Architektoniczna. Studia i szkice” wraz z dostawą na potrzeby Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki [NIAiU/1/2020/ZC]

Postępowanie o udzielenie zamówienia w postępowaniu dot. druku (II) NIAiU/5/2019/ZC

Postępowanie o udzielenie zamówienia w postępowaniu dot. druku NiAiU/2/2019/ZC

Ogłoszenie nr 578829-N-2019 z dnia 2019-07-26 r.