Wydawnictwa

Publikujemy książki popularyzujące wiedzę o powojennej architekturze i urbanistyce. Wydajemy materiały źródłowe, opracowania historyczne, monografie, photobooki, książki dla dzieci oraz publikacje towarzyszące wystawom. Staramy się patrzeć na architekturę, miasto i przestrzeń z różnych perspektyw, sięgać po interesujące tematy, wywoływać dyskusje, rozwijać wrażliwość i zainteresowanie architekturą, a także – jakością otoczenia, w którym żyjemy. Nasze wydawnictwa wyróżniają się wysokim kunsztem edytorskim i dbałością o każdy detal. Wydawnictwo Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki znajduje się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe na poziomie I (80pkt). Informacje dla autorów

Aktualności

Wszystkie