Patronaty

Patronaty honorowe i projektowe to wyróżnienia przyznawane przedsięwzięciom o szczególnym znaczeniu dla kultury architektonicznej.

Wniosek o objęcie przedsięwzięcia Patronatem honorowym lub projektowym należy zgłosić poprzez przesłanie wypełnionego wniosku na adres komunikacja@niaiu.pl.

Patronat honorowy może być przyznany przedsięwzięciu, które:

  • ma zasięg, rangę lub znaczenie ogólnopolskie
  • ze względu na poruszaną problematykę jest związane z celami statutowymi Instytutu
  • odznacza się wysokimi walorami artystycznymi lub niesie za sobą wysoką wartość merytoryczną
  • jest na zaawansowanym etapie realizacji

Patronat projektowy może być przyznany przedsięwzięciu, które:

  • ma zasięg regionalny
  • w swoim charakterze wiąże się bezpośrednio z tematami i ideami szerzonymi przez projekty wymienione w paragrafie pierwszym Regulaminu
  • odznacza się wysokimi walorami artystycznymi lub niesie za sobą wysoką wartość merytoryczną
  • jest na zaawansowanym etapie realizacji

Udzielenie przedsięwzięciu patronatu nie jest równoznaczne z udzieleniem wsparcia finansowego.