Patronaty

Wniosek o objęcie przedsięwzięcia Patronatem Honorowym lub Projektowym można zgłosić poprzez przesłanie wypełnionego formularza na adres sekretariat@niaiu.pl lub poprzez złożenie oficjalnego pisma w sekretariacie Instytutu.

Patronat honorowy może być przyznany jedynie przedsięwzięciu, które spełnia poniższe warunki łącznie:

  • ma zasięg, rangę lub znaczenie ponadregionalne, ogólnopolskie;
  • ze względu na poruszaną problematykę jest istotne dla realizacji celów statutowych;
  • odznacza się wysokimi walorami artystycznymi lub niesie za sobą wysoką wartość;
  • jest na zaawansowanym etapie realizacji.

Patronat projektowy może być przyznany przedsięwzięciu, które spełnia poniższe warunki łącznie:

  • ma zasięg regionalny;
  • w swoim charakterze wiąże się bezpośrednio z tematami i ideami szerzonymi przez projekty wymienione w paragrafie pierwszym Regulaminu;
  • odznacza się wysokimi walorami artystycznymi lub niesie za sobą wysoką wartość merytoryczną;
  • jest na zaawansowanym etapie realizacji.