Przestrzeń jest dobrem wspólnym.

Place i ulice, miejsca pracy, obiekty kultury czy urzędy – to miejsca, w których wszyscy powinni czuć się dobrze i bezpiecznie. W Instytucie zależy nam, abyśmy jako społeczeństwo uczestniczyli w tej przestrzeni świadomie – poczuli się za nią odpowiedzialni, potrafili ją docenić, ale też podejść do niej krytycznie.

Kształtujemy nową jakość w myśleniu o przestrzeniach wspólnych.

W Dziale Edukacji opracowujemy programy i strategie kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych. Powołaliśmy też Zespół ds. Powszechnej Edukacji Architektonicznej, poprzez który chcemy wypracowywać rozwiązania systemowe – aby edukacja architektoniczna funkcjonowała jako stały element edukacji w Polsce.

Opowiadamy o polskiej architekturze, najciekawszych budynkach i projektach, wyjątkowych postaciach i zjawiskach, które wpływały i wpływają na kształt naszego otoczenia.

Dział Projektów Zewnętrznych i Wystaw to miejsce, w którym inicjujemy i przygotowujemy ekspozycje, projekty lokalne oraz współpracujemy z naszymi Partnerami.

Michał Szlaga, Stocznia (#6), 2012 Praca z kolekcji NIAiU

Prowadzimy badania, organizujemy seminaria naukowe, opracowujemy i udostępniamy archiwalne materiały.

Dział Naukowy, Archiwizacji, Opracowania Zbiorów i Cyfryzacji opiekuje się bezcennymi materiałami (takimi jak projekty architektoniczne i fotografie) oraz przybliża je szerokiej publiczności.

Wydajemy książki i albumy o architekturze i przestrzeni.

W Dziale Wydawnictw przygotowujemy książki i albumy o architekturze, urbanistyce i projektowaniu. Kierujemy je do dzieci i dorosłych, osób profesjonalnie i amatorsko zainteresowanych architekturą.

Nicolas Grospierre, Żółty (z cyklu Kolorobloki), 2006 Praca z kolekcji NIAiU
Michał Szlaga, Stocznia (#7), 2011 Praca z kolekcji NIAiU

Ku wysokiej jakości Baukultur.

Deklaracja z Davos pt. Ku wysokiej jakości Baukultur dla Europy została podpisana w 2018 roku. Państwa europejskie zobowiązały się w niej do wprowadzania koncepcji Baukultur. Wyartykułowano potrzebę całościowej poprawy jakości środowiska życia człowieka. Baukultur oznacza dobrze zaprojektowane miasta, wsie i budynki, tworzące środowisko do życia właściwe dla dobrego samopoczucia i zdrowia ludzi, uznające kulturowe aspekty ochrony, planowania i budowania. Deklaracja stanowi podstawę, na której opieramy naszą misję w zakresie edukacji i promocji kultury architektonicznej.

Treść Deklaracji z Davos