Kolekcja fotografii

Kolekcja Fotografii Architektury NIAiU to pierwszy w Polsce zbiór prezentujący architekturę i szeroko rozumianą urbanistykę. Powstał on z myślą pokazania najciekawszych tendencji w powojennej fotografii – od dokumentacji, przez działania artystyczne, aż po krytyczną refleksję nad zjawiskami i procesami społecznymi oraz ich skutkami. Zawiera prace autorów, którzy poprzez architekturę i urbanistykę obserwują, eksplorują i komentują życie człowieka. Zapraszamy do zapoznania się z pierwszą odsłoną Kolekcji Fotografii Architektury NIAiU.

Kuratorzy: Karolina Andrzejewska-Batko, Tomasz Kubaczyk

Wypożyczenia: Irmina Bieła, i.biela@niaiu.pl