Kolekcja fotografii

Kuratorzy: Karolina Andrzejewska-Batko, Tomasz Kubaczyk

Wypożyczenia: Irmina Bieła, i.biela@niaiu.pl