Historie mówione

Projekt „Historie mówione polskiej architektury”, prowadzony wspólnie z Ośrodkiem Karta, polega na zbieraniu wywiadów autobiograficznych z osobami o wykształceniu architektonicznym lub urbanistycznym. Rozmówcy w różnym wieku, o różnym doświadczeniu zawodowym, opowiadają o swoich studiach, pracach, sukcesach i perypetiach związanych z drogą do zawodu, jego uprawianiem bądź zmianą. Zebrany materiał w postaci nagrań dźwiękowych i transkrypcji posłuży do stworzenia rodzaju panoramy losów tych grup zawodowych, obejmującej czasy PRL, transformacji systemowej i współczesnej rzeczywistości.