Łucja Kołodziejska-Świątkowska

Urodziła się w Łodzi. Jej rodzina posiadała fabrykę jedwabiu. Przed wybuchem II wojny światowej przeprowadziła się z rodziną do Milanówka. W czasie II wojny światowej służyła w Armii Krajowej.

W 1944 roku ukończyła Technikum Architektoniczno-Budowlane tzw. Żeńską Szkołę Architektury. Po wojnie studiowała na Wydziale Architektury, studia ukończyła w 1953 roku.

Przedwojenna fabryka tekstylna ojca w Łodzi
Fabryka jedwabiu ojca w Łodzi. Wygląd fabryki i nauka obsługi szpularki. Krosna mechaniczne w fabryce. Pomaganie ojcu w wymyślaniu nowych wzorów na płótnach. Dziecięca fascynacja włókiennictwem. Przydatność umiejętności nabytych w fabryce w czasie II wojny światowej.

Przeprowadzka do Milanówka w 1939 roku i wybuch wojny
Przeprowadzka z Łodzi do Milanówka. Wybuch II wojny światowej. Udział w konspiracji. Nauka w szkole w czasie okupacji.

Uczęszczanie w czasie wojny do Żeńskiej Szkoły Architektury prowadzonej przez Władysława Jastrzębskiego
Rozpoczęcie nauki w Żeńskiej Szkole Architektury w 1942 roku. Przedmioty jakie były wykładane w szkole. Otrzymanie dyplomu w lipcu 1944 roku. Wykładowcy uczący w szkole.