Agnieszka Cieśla

Urodziła się w 1979 roku. Adiunkt na Wydziale Geodezji i Kartografii PW, członek grupy doradczej przy KE do Programu Horyzont 2020 oraz grupy D4 przy Europejskim Partnerstwie na Rzecz Zdrowego i Aktywnego Starzenia, inicjatorka i organizatorka wzorcowego mieszkania seniora.

Decyzja o wyborze drogi zawodowej – studia architektoniczne i zainteresowanie tematem starzenia się społeczeństwa
Wybór kierunku studiów i plany pójścia na medycynę. Nauka w liceum i decyzja o podjęciu studiów architektonicznych w Krakowie. Wymiany studenckie w Niemczech w czasie studiów. Fascynacja tematyką starzenia się ludności i wpływu tego procesu na przestrzeń i architekturę.

Stworzenie wzorcowego mieszkania seniora na warszawskich Bielanach
Pomysł na stworzenie wzorcowego mieszkania dla seniorów. Poszukiwania firm partnerskich do współpracy. Refleksja o warunkach mieszkaniowych w Polsce na przestrzeni lat. Wynalazki ułatwiające życie w mieszkaniach i nowoczesna urbanistyka. Refleksja o zbliżającej się rewolucji w projektowaniu mieszkań w związku ze starzeniem się społeczeństwa.

Reakcje seniorów na mieszkanie wzorcowe i prowadzanie zajęć ze studentami
Zajęcia dla studentów prowadzone w mieszkaniu. Reakcje seniorów na wzorcowe mieszkanie i rozmowy z nimi dotyczące wyposażenia mieszkania dla osób z ograniczeniami w poruszaniu się. Brak systemu informacji dla seniorów. Refleksja o mieszkaniu w blokach. Znaczenie relacji sąsiedzkich dla seniorów.