Jacek Skorupski

Urodził się w 1952 roku w Warszawie. Ukończył studia geograficzne. Od 1976 roku pracował w Pracowni Ochrony Środowiska w Biurze Planowania Rozwoju Warszawy, gdzie pełnił m.in. funkcję kierownika zespołu oraz kierownika całej Pracowni Ochrony Środowiska.

Wyspecjalizował się w zagadnieniach związanych z oceną ryzyka hałasu i jego wpływu na planowanie przestrzenne i środowisko. W BPRW pracował do 2010 roku. Prowadzi własną działalność związaną z planowaniem przestrzennym i ochroną środowiska.

Studiach geograficzne i pierwsza praca w Biurze Planowania Rozwoju Warszawy od 1976 roku
Rozważenia na temat kierunku studiów. Podjęcie studiów geograficznych. Życie studencie w latach 70. Różnorodność tematów podejmowanych w czasie studiów. Koniec nauki i rozpoczęcie pracy zawodowej w Biurze Planowania Rozwoju Warszawy.

Praca w Pracowni Ochrony Środowiska w Biurze Planowania Rozwoju Warszawy przez 34 lata
Połączenie pasji i zainteresowania geografią z pracą zawodową. Siedziba biura BPRW. Pierwsza wykonana praca: inwentaryzacja zieleni przy tzw. Trasie Tysiąclecia (Aleja Tysiąclecia) i nanoszenie planowanych zmian na mapie. Praca w BPRW przez 34 lata na różnych stanowiskach (m.in. jako kierownik zespołu, i kierownik całej Pracowni Ochrony Środowiska).

Akustyka urbanistyczna i zajęcie się problemem hałasu i jego wpływu na środowisko
opis fragmentu: Temat akustyki i dźwięku. Nowatorski temat – wpływ hałasu na środowisko, brak przepisów i normy dotyczących hałasu. Połowa lat 80. i pierwsze zlecenia związane z oceną ryzyka hałasu i jego wypływu na otoczenie. Powstanie Ligi Walki z Hałasem i praca rzeczoznawcza w niej. Normy dotyczące hałasu.

Praca zawodowa: ekrany akustyczne w przestrzeni miasta i narastający problem związany z hałasem i motoryzacją
Ekrany akustyczne jako nowy element przestrzeni miast. Narastający problem hałasu – zwiększenie liczby aut. Zlecenie sporządzenia raportu i decyzja o zaprojektowaniu ekranów akustycznych na fragmencie trasy Łódź-Warszawa. Nieprawidłowości podczas prac związanych z planowanemu ekranów akustycznych. Zakończenie pracy w BPRW w 2010 roku.

Refleksja o przestrzenie miejskiej Warszawy – planowanie miasta
Chaos w planowaniu miasta. Ścieranie się interesów politycznych i ekonomicznych w planowaniu Stolicy. Rozwój miasta na przestrzeni lat – przemysł istniejący w Stolicy do lat 90. Rozwój budownictwa mieszkaniowego i głód mieszkań. Rozwój w kierunku peryferiach i brak dobrego planowania nowych osiedli.