Grzegorz Piątek

Urodził się w 1980 roku w Warszawie.
W 2006 roku ukończył Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Pisarz, krytyk architektury i jej popularyzator. Autor licznych artykułów, opracowań i książek m.in.: „Sanator: kariera Stefana Starzyńskiego”, „Najlepsze miasto świata. Warszawa w odbudowie 1944–1949”.

Koniec studiów i pisanie o architekturze – zawodowe zajęcie się tematyką
Pobyt na wymianie studenckiej Erasmus w Finlandii. Propozycja napisania sprawozdania z wyjazdu do magazynu zajmującego się architekturą. Oddanie pierwszego tekstu do czasopisma „Architektura-Murator” w 2001 roku.

Praca pisarska – książki poświęcone architekturze
Marzenie o wydaniu książki literackiej. Przypadek w pracy pisarza i spotykanie ludzi związanych z literaturą. Gala Paszportów Polityki i spotkanie redaktorki w wydawnictwa W.A.B. Rozpoczęcie pracy nad biografią Stefana Starzyńskiego.