Grzegorz Chodkowski

Urodził się w 1938 roku w Warszawie. W latach 60. ukończył studia architektoniczne na Politechnice Warszawskiej.
W latach 70. po wygraniu konkursu na projekt dzielnicy mieszkaniowe Fordon w Bydgoszczy pracował przy nim jako jeden z głównych projektantów. Wielokrotnie wyjeżdżał zawodowo za granicę m.in. do Algierii i Konga.

Decyzja o podjęciu studiów architektonicznych (rok 1956) i ich przebieg oraz asystentura

Koniec lat 50. Decyzja o podjęciu studiów architektonicznych. Korepetycje przed przystąpieniem na studia. Zdanie egzaminu i rozpoczęcie studiów. Otrzymanie propozycji asystentury.

Zainteresowanie i zajęcie się rzeźbą – pomnik na rynku we Włodawie
Zajęcie się rzeźbą. Obelisk na rynku we Włodawie. Żołnierze i cytaty z wierszy na obelisku. Wezwanie do Komitetu w Lublinie. Propozycja umieszczenia na wschodniej części pomnika wiersza Władysława Broniewskiego „Bagnet na broń”. Akceptacja wiersza przez władze i zakończenie realizacji pomnika. Afera po odsłonięciu pomnika i liczne wezwania na wyjaśnienia. Utrata paszportu.

Konkurs na plan dzielnicy Fordon w Bydgoszczy i praca przy planowaniu osiedla
Konkursu na plan dzielnicy Fordon w Bydgoszczy. Kilkuletnia praca w Bydgoszczy. Kompletowanie zespołu. Anegdota o pracownikach i codziennej pracy w rzeczywistości PRL-u. Interwencja w sprawie pijącego pracownika.

Plan dzielnicy Fordon w Bydgoszczy i ocena realizacji
Plan Fordonu. Ocena wykonania planu dzielnicy i jej zabudowy. Budynku użyteczności publicznej zaprojektowane w czasie pracy w Bydgoszczy.