Bartłomiej Kolipiński

Urodził się w 1948 roku w Warszawie. Ukończył studia wyższe w Szkole Głównej Planowania i Statystyki na kierunku gospodarka miejska. Pracował w resortowych jednostkach naukowo-badawczych gospodarki przestrzennej, a następnie w administracji publicznej. Był wieloletnim zastępcą dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego.

Aktywny działacz Towarzystwa Urbanistów Polskich, pełnił m.in funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego. Aktualnie w Towarzystwie Urbanistów Polskich pełni funkcję Sekretarza Generalnego.

Dzieciństwo w Warszawie lat 50.
Ojciec pracujący jako urzędnik państwowy i matka zajmująca się domem. Warunki życia codziennego w latach 50. Mieszkanie rodzinne i jego okolice – ulica Litewska. Pozycja ojca w domu. Zainteresowania badawcze ojca: urbanistyka i planowanie przestrzenne. Szkoła podstawowa i liceum. Harcerstwo i żeglarstwo.

Decyzja o studiach na SGPiS i pierwsza praca w Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta
Próba zdania egzaminu na studia prawnicze. Praca w Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta jako pomocnik biurowy głównego urbanisty. Poznanie grona urbanistów i zafascynowanie tą tematyką – wybór drogi zawodowej. Zdanie egzaminu na studia w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (SGPiS) na kierunku gospodarki miejskiej. Przedmioty nauczane na studiach. Wybór specjalizacji. Marzec 1968 roku na uczelni. Solidarność studencka.

Koniec studiów (początek lat 70.) i nakaz pracy w Instytucie Gospodarki Komunalnej i Instytucie Kształtowania Środowiska
Koniec studiów. Praca w Instytucie Gospodarki Komunalnej. Mierniki poziomu zaspokajania potrzeb komunalnych i prognozowanie potrzeb. Refleksja o latach 70. – gigantomania przy tworzeniu instytucji. Powstanie Instytutu Kształtowania Środowiska w 1974 roku. Praca w IKS.

Wstąpienie i działalność w Towarzystwie Urbanistów Polskich
Początki działalności w TUP. Aktywna działalność. Pełnienie funkcji w TUP, w tym członkostwo w Zarządzie Głównym. Rozwój zawodowy w TUP: konferencje, wyjazdy, spotkania członkowskie. Znajomości zawarte w TUP. Osoby różnych fachów i profesji należące do TUP. Zasady przyjęcia do Towarzystwa. Refleksja o przyszłości Towarzystwa.

Okres stanu wojennego i wyjazdy terenowe – komisarze wojskowi w terenie i protesty ludności przeciwko planom zagospodarowania przestrzennego
Stan wojenny. Wyjazdy terenowe. Komisarze wojskowi w terenie. Lokalne protesty przeciwko plano zagospodarowania przestrzennego. Relacje między lokalną ludnością i komisarzami wojskowymi. Wykonywanie ekspertyz i analiz planów zagospodarowania przestrzennego. Studium na temat konfliktów społecznych na tle planowania przestrzennego.