Maria Sołtys

Urodziła się w 1954 roku w Warszawie. Ukończyła Wydział Architektury na Politechnice Warszawskiej. Aktywna członkini Stowarzyszenia Architektów Polskich, działała m.in. w Komisji ds. Ochrony Dziedzictwa Warszawskiej Architektury i Urbanistyki.

Talent do rysunku i początek studiów na Politechnice Warszawskiej
Zdanie matury z fizyki. Talent do rysunki i przystąpienie do egzaminów na Politechnikę Warszawską. Odkrycie zainteresowania geometrią i umiejętność pracy projektowej.

Działalność w Komisji ds. Ochrony Dziedzictwa Warszawskiej Architektury i Urbanistyki
Udział w Komisji ds. Ochrony Dziedzictwa Warszawskiej Architektury i Urbanistyki i objęcie funkcji sekretarza grupy. Powstanie „listy SARP”. Refleksja o „zużywaniu się” architektury i zmianach w przestrzeni miasta.