Konrad Pustoła

Konrad Pustoła (1976–2015) – fotograf, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi (na Wydziale Operatorskim i Realizacji Telewizyjnej), Royal College of Art w Londynie (na Wydziale Fotografii) oraz Uniwersytetu Warszawskiego (na Wydziale Nauk Ekonomicznych).

Był asystentem Marka Powera podczas jego pracy nad projektem o Polsce. Członek zespołu i współzałożyciel Krytyki Politycznej. Jest autorem licznych projektów fotograficznych, między innymi: Ale Meksyk!, Sanna, Warszawa, Darkrooms, Uzdrowisko, Nieskończone domy, Nieskończone fabryki, Widoki władzy. W 2001 roku zdobył I nagrodę w Konkursie Polskiej Fotografii Prasowej za realizowany, we współpracy z Wojciechem Prażmowskim, reportaż Sanna. Autor albumów fotograficznych Darkrooms (Warszawa 2010) oraz Widoki władzy (Warszawa 2011).

W 2016 roku ukazało się wydawnictwo albumowe prezentujące bogaty dorobek fotografa pt. Konrad Pustoła.

Ważniejsze wystawy indywidualne i zbiorowe:

 • Ale Meksyk!, Muzeum Wychodźstwa Polskiego im. Ignacego Jana Paderewskiego, Warszawa 2001;
 • Powiększenie. Fotografia w czasach zgiełku, PKiN, Warszawa 2002 (wystawa zbiorowa);
 • Siena, Instytut Włoski, Kraków 2004 (w ramach Miesiąca Fotografii);
 • Warszawa, Lumo 04, Photographic Triennial, Jyvaskyla 2004;
 • Warszawa, KULTURJAHR der ZEHN, Berlin 2005;
 • Nowi Dokumentaliści, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa 2006 (wystawa zbiorowa);
 • S(t)ymulacje/S(t)imulations, Kraków 2006 (w ramach Miesiąca Fotografii);
 • Teraz Polska, Kraków 2006 (w ramach Miesiąca Fotografii, wystawa zbiorowa);
 • Antyfotografie, Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu, Poznań 2007 (w ramach Biennale Fotografii, wystawa zbiorowa);
 • Darkrooms, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa 2009;
 • Nieodkryte/niewypowiedziane, Nowy Teatr, Warszawa, 2009 (wystawa zbiorowa);
 • Darkrooms, Bunkier Sztuki, Kraków 2010;
 • Nieskończone domy, La Fabrica, Barcelona, 2010 (w ramach Festiwalu Europes);
 • Biało-czerwoni, CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa 2012;
 • Widoki władzy. Gdańsk, Gdańsk 2013 (w ramach Festiwalu Alternativa, wystawa zbiorowa).

Nieskończone domy (2005–2006) – to cykl czystych pod względem formalnym fotografii, które pokazują inwestycje – domy – wybudowane w szczerym polu. Ich dokończenie okazało się niemożliwe z powodu wahań koniunktury i wynikających z nich częstych problemów finansowych. Pustoła prezentuje nieukończone budynki, ale opowiada również, a może przede wszystkim, o transformacji ustrojowej, o człowieku postawionym samemu ze swoimi marzeniami, o bezpieczeństwie lub sukcesie wobec procesów społecznych i ekonomicznych. Dowodem na to jak silne było to doświadczenie są dwa inne cykle, które realizowali niezależnie, w tym samym czasie, Nicolas Grospierre (Unfinished Houses, 2005) i Maciej Stępiński (Bez tytułu [domy], 2005).

Nieskończone fabryki (2005–2006) – cykl realizowany równolegle do Nieskończonych domów i motywowany podobnymi pobudkami. Pustoła przyglądając się fabrykom, opowiada o marzeniach człowieka w konfrontacji z niestabilnością rynku i nieprzewidywalnością przebiegu procesów okresu transformacji czego częstym skutkiem były problemy finansowe i konieczność porzucenia marzeń i planów.