Meandry badań nad kształtowaniem miasta. Geneza, niespodzianki, refleksje, czyli kwadratura koła

Zawirowania, zagadki, pytania, epizody i precedensy składają się na meandry pracy i życia Krzysztofa Pawłowskiego – wybitnego architekta, urbanisty i konserwatora zabytków.

Krzysztof Pawłowski znaczną część życia spędził we Francji. Zmuszony do emigracji, przez wiele lat mieszkał w Montpellier. Wieloletni pobyt na terenie Langwedocji okazał się niezwykle ważny dla badań prowadzonych przez profesora. To właśnie tam, zafascynowany okręgiem jako podstawą dla kształtowania przestrzeni urbanistycznej, odkrył i opisał zjawisko zwane cyrkuladami, które – jak sam podkreśla – stało się jego największą przygodą intelektualną i do tej pory odgrywa istotną rolę w rozwoju europejskiej urbanistyki.

W najnowszej publikacji Meandry badań nad kształtowaniem miasta. Geneza, niespodzianki, refleksje, czyli kwadratura koła Krzysztof Pawłowski zapoznaje nas z najważniejszymi etapami swoich badań na tle osobistych przeżyć. Wspomnienia sięgające lat dzieciństwa pozwalają nam zanurzyć się w życiu towarzyskim, społecznym i politycznym tamtych czasów. Autor odkrywa przed czytelnikami mało dotąd znane fakty, opowiada o konfliktach z europejskimi badaczami, a także – o zawiłościach działalności badawczej w zróżnicowanych środowiskach i nierzadko zaskakujących okolicznościach.

O autorze

Krzysztof Kazimierz Pawłowski – architekt urbanista, konserwator zabytków. W latach 1956–1974 pracownik w Zakładzie Teorii i Historii Architektury i Urbanistyki PAN.  W latach 1974–1982 zastępca Generalnego Konserwatora Zabytków, następnie – w latach 1982–1989 – profe­sor gościnny w Ecole d’Architecture i na Uniwersytecie Paula Valéry’ego w Montpellier, na Uniwersytecie Toulouse II – Le Mirail oraz w Centre national de la recherche scientifique. W latach 1977–1978 wiceprze­wodniczący Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. W okresie 1978–1981 wiceprezydent Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS. W latach 1981–1984 i 1993–2003 prezes Polskiego Komite­tu Narodowego ICOMOS. W latach 2000–2014 profesor Politechniki Łódzkiej, dyrektor Instytutu Architektury i Urbanistyki. Od 2014 do 2018 profesor na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej. Członek Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN, prze­wodniczący Sekcji Historii i Konserwacji. Doktor honoris causa Poli­techniki Lwowskiej oraz członek Francuskiej Akademii Architektury. Odznaczony kawalerskim i oficerskim Ordre des Arts et des Lettres. Laureat Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora (2006) i Nagrody im. prof. Jana Zachwatowicza (2012). Odznaczony Krzyżem Komandorskim orderu Polonia Restitutia (2013) oraz Złotym Medalem Gloria Artis (2015). Nagrodzony odznaką honorową „Zasłużony dla Warszawy” (2020), doroczną Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2022) oraz The Central European Architectural Prize Jože Plecnik: Architecture for Humanity (2022). W 2022 roku odznaczony medalem Bene Merentibus, przyznawanym przez SARP.

Kolofon

Meandry badań nad kształtowaniem miasta. Geneza, niespodzianki, refleksje, czyli kwadratura koła
Autor: Krzysztof Kazimierz Pawłowski
Projekt graficzny: Anna Piwowar | Siostry Piwowar Studio
Wydawca: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, Warszawa 2023
ISBN: 978-83-965401-3-3
Cena: 79 zł