Orzeł i skrzydlaty wielbłąd. Polska na Targach Lewantyńskich w Tel Awiwie 1932–1936

Udział Polski w międzynarodowych wystawach i targach w okresie międzywojennym jest tematem słabo rozpoznanym, stąd wziął się pomysł na projekt badawczy pt. Polska na Targach Lewantyńskich w Tel Awiwie 1932–1936, którego efektem są książka i animowany film dokumentalny.

Targi Lewantyńskie (Bliskowschodnie) organizowano na skalę międzynarodową w Tel Awiwie od początku lat 30. XX wieku, choć wystawy handlowe promujące rodzimą wytwórczość urządzano tam niemal dekadę wcześniej. Targi w istotny sposób pobudzały rozwój architektury nowoczesnej w mieście.
Polska oficjalnie uczestniczyła w Targach Lewantyńskich od 1932 do 1936 roku.

Tekst książki Orzeł i skrzydlaty wielbłąd. Polska na Targach Lewantyńskich w Tel Awiwie 1932–1936 napisany przez dr. Artura Tanikowskiego, ma charakter popularnonaukowego eseju. Autor przedstawia w nim udział Polski w trzech kolejnych edycjach Targów Lewantyńskich. Prezentuje architekturę polskich pawilonów, sytuując je na szerokim tle targowych obiektów innych krajów. Przybliża pomysły i założenia poszczególnych ekspozycji, osoby zaangażowane w pracę nad nimi, lokalne uwarunkowania i międzynarodowy odbiór zarówno samych targów, jak również polskich pawilonów i wystaw.

Autorski esej został zilustrowany bogatą ikonografią, która pochodzi z instytucjonalnych i prywatnych zbiorów izraelskich, polskich oraz amerykańskich. Wiele z tych materiałów zaprezentowano po raz pierwszy, jak choćby rysunki i litografie przedstawiające projekty pawilonów polskich i zagranicznych – te powstałe na Targi w latach 1934 i 1936 oraz te będące wyłącznie fantazją autorów. Prezentację architektury targowej dopełniają reprodukcje modernistycznych plakatów, druków okazjonalnych i fotomontaży.

Książkę opracowała graficznie Marta Ignerska, projektantka nagradzana wielokrotnie na arenie międzynarodowej. Publikacja ukazała się w polsko-angielskiej wersji językowej.

Kolofon

Polska na Targach Lewantyńskich w Tel Awiwie 1932–1936
Autor: Artur Tanikowski
Projekt graficzny: Marta Ignerska
Wydawca: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, Warszawa 2022
Wydanie I
ISBN 978-83-965401-5-7
Publikacja jest bezpłatna

ebook

Projekt Polska na Targach Lewantyńskich w Tel Awiwie 1932–1936 został zrealizowany w Narodowym Instytucie Architektury i Urbanistyki pod kierunkiem dr. Artura Tanikowskiego z Działu Naukowego NIAiU w latach 2021–2022.

Finansowanie przedsięwzięcia oparto o dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura inspirująca”.

Partnerami Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki były Urząd Konserwatorski Miasta Tel Awiw-Jafa oraz Instytut Polski w Tel Awiwie.