Zespół ds. Powszechnej Edukacji Architektonicznej

Zespół ds. Powszechnej Edukacji Architektonicznej

Zespół ds. Powszechnej Edukacji Architektonicznej został powołany przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, aby prowadzić działania na rzecz edukacji dotyczącej jakości środowiska zurbanizowanego. Wierzymy, że upowszechnianie wiedzy o architekturze oraz uświadomienie sobie znaczenia naszego środowiska przestrzennego powinny nabrać powszechnego, systemowego charakteru.
Powszechna edukacja architektoniczna stanowi niezwykle istotny element misji Narodowego Instytut Architektury i Urbanistyki. Chcąc kształtować nową jakość w myśleniu o przestrzeniach wspólnych czujemy się odpowiedzialni za prowadzenie działań edukacyjnych i propagowanie wiedzy na temat architektury i urbanistyki oraz ich znaczenia we współczesnym świecie.
Celem Zespołu jest wypracowanie rozwiązań systemowych i budowanie systemu powszechnej edukacji architektonicznej w Polsce. W budowaniu systemu odwołujemy się do prowadzonych w wielu ośrodkach projektów krajowych i międzynarodowych, ale także postulatów proponowanej Polskiej Polityki Architektonicznej i planów ich realizacji.
Zespół ds. Powszechnej Edukacji Architektonicznej ma charakter interdyscyplinarny, członkami zespołu są nie tylko architekci i urbaniści ale również edukatorzy, nauczyciele, historycy sztuki, socjolodzy, osoby pracujące w organizacjach samorządowych, samorządach terytorialnych, organizacjach pozarządowych. Projekty związane z edukacją architektoniczną powinny mieć charakter interdyscyplinarny oraz wykorzystywać narzędzia partycypacji, pielęgnujące różnorodność i dbające o idee zrównoważonego rozwoju. Wszystkim zaangażowanym przyświeca podobny cel – sprawić, by wiedza dotycząca środowiska przestrzennego, w którym żyjemy, funkcjonowała jako stały element edukacji w Polsce.

Rusza platforma ADE – Architektura dla edukacji

ADE – Architektura dla edukacji | ade.niaiu.pl Pierwsza ogólnopolska platforma edukacji architektonicznej online już ruszyła! Tworzymy środowisko wymiany doświadczeń, zdobywania kompetencji...

Podsumowanie spotkania Zespołu PEA

9 marca odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Zespołu ds. Powszechnej Edukacji Architektonicznej powołanego przez NIAiU w 2019 roku. Po...

Podsumowanie spotkania grupy UIA: architecture & children

26 lutego odbyło się spotkanie grupy architektura i dzieci w ramach Międzynarodowej Unii Architektów. Cykliczne spotkania grupy „architektura i dzieci” Unii...

Przewodnik online: Golden Cubes Awards

Golden Cubes Awards to realizowany od 2011 roku przez Międzynarodową Unię Architektów konkurs na najciekawsze projekty z zakresu edukacji architektonicznej. W jego ramach...

Zapowiedź międzyuczelnianych studiów podyplomowych Archi-kultura

Powszechna edukacja architektoniczna wspólnym celem krajów Zjednoczonej Europy w dążeniu „ku wysokiej jakości Baukultur” – propozycja międzyuczelnianych studiów podyplomowych opracowana przez...

3. Spotkanie Zespołu ds. Powszechnej Edukacji Architektonicznej

26 lutego odbyło się spotkanie Zespołu ds. Powszechnej Edukacji Architektonicznej, działającego od zeszłego roku przy Narodowym Instytucie Architektury i Urbanistyki. Pracując...

Powołanie Zespołu ds. Powszechnej Edukacji Architektonicznej

Zespół ds. Powszechnej Edukacji Architektonicznej został powołany przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, aby prowadzić działania na rzecz edukacji dotyczącej jakości...

Być jak architekt – podsumowanie I edycji

Być jak architekt – architekci otwierają swoje pracownie dla szkół i uczniów Misją Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki jest upowszechnianie i popularyzowanie wiedzy...

Podsumowanie Forum Edukacji Architektonicznej w Kazimierzu Dolnym

Tegoroczne Forum Edukacji Architektonicznej, zorganizowane w dniach 22-23 maja w Domu Architekta SARP w Kazimierzu Dolnym, poświęcone było wymianie myśli...