Podsumowanie spotkania Zespołu PEA

9 marca odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Zespołu ds. Powszechnej Edukacji Architektonicznej powołanego przez NIAiU w 2019 roku. Po raz drugi specjaliści, dydaktycy i architekci działający na rzecz edukacji architektonicznej spotkali się w formule online.

Spotkanie otwierające kolejny rok działań zespołu było jednocześnie podsumowaniem dotychczasowych prac, w szczególności projektów realizowanych przez NIAiU, które zainicjowane zostały właśnie w toku prac Zespołu: studia podyplomowe Archikultura. Edukator architektoniczny oraz internetowa platforma edukacyjna Architektura dla edukacji – ADE. Postępami w pracach nad tymi projektami będziemy się dzielić na naszej stronie oraz w mediach społecznościowych na bieżąco. Premiera mapy edukacji architektonicznej realizowanej jako pierwszy etap platformy edukacyjnej ADE zaplanowana jest na kwiecień, zaś uruchomienie rekrutacji na studia podyplomowe Archikultura – w czerwcu bieżącego roku.

Doświadczenia roku ubiegłego stały się również przyczynkiem do poruszenia w dyskusji tematu edukacji online, w szczególności w kontekście edukacji architektonicznej – członkowie zespołu mieli okazję wymienić się doświadczeniami zdobytymi podczas realizacji własnych projektów, ale także określić wyzwania i dobre praktyki do dalszych działań. Była to również okazja aby przypomnieć jakiego rodzaju działania w formule online zrealizował Instytut – m.in. filmy edukacyjne Architektura: ćwiczenia z myślenia i program wydarzeń towarzyszących wystawie Ściana Wschodnia. Architektura Zbigniewa Karpińskiego.

Zespół ds. PEA, kontynuuje pracę w podzespołach nad wyzwaniami określonymi podczas warsztatów Design Thinking w 2020 roku (link: https://niaiu.pl/2020/03/3-spotkanie-zespolu-ds-powszechnej-edukacji-architektonicznej/)
Każdy z podzespołów kieruje swoje działania do jednej z grupy docelowych: edukatorzy i nauczyciele, architekci, decydenci oraz dzieci i młodzieży jako ważnych odbiorcy edukacji architektonicznej.