3. Spotkanie Zespołu ds. Powszechnej Edukacji Architektonicznej

26 lutego odbyło się spotkanie Zespołu ds. Powszechnej Edukacji Architektonicznej, działającego od zeszłego roku przy Narodowym Instytucie Architektury i Urbanistyki. Pracując metodą Design Thinking, nasz Zespół opracowywał plany skutecznego wprowadzania zagadnień związanych z architekturą, środowiskiem zbudowanym i zrównoważonym projektowaniu do polskiego systemu edukacji. Uznając za najważniejszych odbiorców działań Zespołu nauczycieli, przedstawicieli urzędów państwowych, samorządów lokalnych oraz architektów, podjęliśmy wyzwania na ten rok. Oddzielną uwagę poświęciliśmy na przedyskutowanie działań kierowanych do dzieci i młodzieży – w jaki sposób należy włączać ich w procesy projektowe poprzez partycypację oraz edukować poprzez zabawę w tym: filmy, książki i gry.

Podjęte wyzwania:

  • Jak uwolnić potencjał nauczycieli i skonsolidować środowiska zawodowe nauczycieli i architektów?
  • Czy uda nam się oswoić z tematem powszechnej edukacji architektonicznej i przestrzennej pracowników i przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej? Jak przekonać decydentów o potrzebie edukowania w zakresie ładu architektonicznego i odpowiedzialności za środowisko zbudowane?
  • Jak włączyć dzieci i młodzież w procesy partycypacyjne i projektowe dotyczące środowiska zbudowanego?
  • Jak zachęcić architektów do dzielenia się swoją pasją zawodową i wiedzą? Czy edukator architektoniczny może być specjalizacją zawodową?

Aby zrealizować powyższe cele i wyzwania, Zespół ds. Powszechnej Edukacji Architektonicznej podejmie prace skupiające się na:

  • Przeprowadzeniu analizy treści podstawy programowej na rok szkolny 2020/21 pod kątem zagadnień związanych z architekturą i urbanistyką;
  • utworzeniu interaktywnej platformy informacyjno-sieciującej o organizacjach, instytucjach, osobach prowadzących działania z zakresu edukacji architektonicznej i przestrzennej w Polsce;
  • przeprowadzeniu kampanii społecznej inforumującej o potrzebie edukowania i zwiększaniu świadomości o jakości środowiska zurbanizowanego, przygotowania szkoleń dla edukatorów architektonicznych.