Podsumowanie spotkania grupy UIA: architecture & children

26 lutego odbyło się spotkanie grupy architektura i dzieci w ramach Międzynarodowej Unii Architektów.

Cykliczne spotkania grupy „architektura i dzieci” Unii Architektów są poświęcone wymianie doświadczeń pomiędzy krajami. Każdy z 31 krajów biorących udział przedstawił raport na temat powszechnej edukacji architektonicznej (Built Environment Education). Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki od 2019 roku jest członkiem tej grupy, reprezentując Polskę.

W spotkaniu uczestniczyła Katarzyna Domagalska, pełnomocniczka ds. edukacji architektonicznej NIAIU oraz Dorota Wantuch Matla, która należy do Zespołu ds. Powszechnej Edukacji Architektonicznej działającego przy NIAiU.

Na spotkaniu zostały przedstawione plany grupy na 2021 rok. Rozmawialiśmy między innymi o rozstrzygnięciu konkursu edukacji architektonicznej na szczeblu międzynarodowym, Golden Cubes Award, które odbędzie się w kwietniu oraz przygotowanej przez grupę Karcie Powszechnej Edukacji Architektonicznej (Charter Built Environment Eduction).