NIAiU Patronuje: Przestrzenie integracji. Czy BWA musi być budynkiem?

Wraz z Izą Rutkowską, wykładowczynią i projektantką prowadzącą procesy projektowe dotyczące przestrzeni integracji i jej użytkowników, zapraszamy do współprojektowania nowego BWA Wrocław.

Są różne metody jednoczenia ludzi. Iza Rutkowska używa do tego wielkoformatowych obiektów, które na-dają nowe znaczenia miejscom i zmieniają je w przestrzenie integracji. Obiekty te są celowo proste w odbiorze. Najczęściej to zwierzęta, z którymi łatwo intuicyjnie wejść w interakcję. To, co dla jednych już jest sztuką z kategorii interaktywnych instalacji, dla niej jest dopiero początkiem procesu trwałych przekształceń przestrzeni. Zwierzęta te służą jedynie do wabienia ludzi, są platformą na które wzajemnie się poznajemy, tak, żeby wyczuć swoje potrzeby, rozpoznać wzajemne potencjały i wspólnie zaprojektować przestrzeń – nie tylko funkcjonalną, ale odpowiadającą marzeniom i dającą dużo więcej niż efekt architektoniczny, bo również społecznie jednoczącą.

Proces projektowania nowej siedziby dla BWA Wrocław zainicjowany został przez zespół pracowników, którzy znając realia dotychczasowej pracy w oddziałach galerii przedstawili trzy warianty swoich wyobrażeń na temat możliwego nowego miejsca. Przestrzeni, która pełnić mogłaby funkcję siedziby instytucji oraz zastąpić istniejącą w latach 1962-2019 galerię Awangarda – największą dotychczas przestrzeń wystawienniczą wrocławskiego Biura Wystaw Artystycznych. 

W oparciu o trzy kierunki potencjalnego rozwoju nowego BWA Wrocław – bazowy, pośredni i progresywny – Iza Rutkowska przygotuje warsztaty z udziałem urzędników miejskich oraz ekspertów, podczas których te koncepcje zostaną rozwinięte. Na podstawie zebranych informacji przygotuje również trzy mobilne makiety, które publiczność nie tylko będzie mogła oglądać w galerii, ale zostaną również wykorzystane podczas spotkań w mieście i rozmów o ich treści i kształcie z mieszkańcami Wrocławia, którzy z różnych powodów galerii nie odwiedzają. 

W trzecim etapie projektu, po uwzględnieniu wszystkich zebranych informacji, odbędą się kolejne warsztaty z urzędnikami Miasta Wrocław i ekspertami. Dopiero po nich przygotowane zostaną finalne makiety trzech wariantów wymarzonego miejsca. Efekty każdego z etapów procesu będą dodawane jako ekspozycja w galerii Dizajn tak, żeby cały proces był jawny i łatwy do śledzenia przez wszystkich zainteresowanych. Koncepcje i powstałe na ich podstawie makiety zostaną wykorzystane do wypracowania finalnego kształtu nowej siedziby BWA Wrocław, czerpiącej z doświadczeń i wiedzy pozyskanych w procesie projektowym.

(fot. Iza Rutkowska, The Cuddly)