Golden Cubes Awards – wystawa pokonkursowa Jak używać architektury?

Konkurs Golden Cubes Awards jest organizowany przez Międzynarodową Unię Architektów. Jego podstawowym celem jest dzielenie się doświadczeniami tworzenia działań angażujących dzieci i młodzież w poznawanie i odkrywanie architektury.

Wydarzenie towarzyszy Weekendowi Architektury w Gdyni, którego jesteśmy Partnerem Strategicznym.

Dzięki konkursowi można docenić i nagrodzić twórców oraz przybliżyć ich działania. Osoby edukujące swoimi działaniami, projektami, twórczością przyczyniają się do poszerzenia świadomości wśród młodych odbiorców na temat architektury, używania, doświadczania architektury i zabawy nią, a także projektowania przestrzeni, urbanistyki, zrównoważonego rozwoju.

Nagradzane są projekty i działania w czterech kategoriach: media audiowizualne, publikacja, instytucja, szkoła. W krajowym etapie edycji konkursu organizowanym przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, jury nominuje polskie projekty/działania z tych czterech kategorii, które przechodzą do etapu międzynarodowego, gdzie finalnie nagradzane są cztery projekty. Prezentacja laureatów odbywa się podczas Światowego Kongresu Architektury.

Idea wystawy: Jak używać architektury?

Nagrodą dla nominowanych w polskiej edycji, instytucji, ale przede wszystkim twórców, edukatorów, jest wystawa. To prezentacja projektów edukacyjnych nominowanych do nagrody międzynarodowej w dwóch edycjach: 2017-2020 i 2020-2023, a także laureatów etapu międzynarodowego. Wystawa ma na celu nie tylko prezentację sylwetek twórców, ale przede wszystkim pokazanie, że architektura to narzędzie edukacyjne a używając go można uczyć się, bawić i odkrywać świat. Wystawa podkreśla międzynarodowy charakter konkursu i działań edukacyjnych: przeniesiemy się do Japonii, Egiptu, Węgier i innych krajów, aby poznać osoby i działania, które na całym świecie tworzą młodym ludziom warunki, by mogli się bawić się architekturą i za jej pomocą poznawać świat i procesy w nim zachodzące.

Chcemy aby wystawa zachęcała do aktywności w przestrzeni miasta, była inspiracją do uważnego patrzenia i próby zrozumienia architektury poprzez zadania edukacyjne i ćwiczenia.

Co znaczy używać architektury? To nic innego jak doświadczać jej codziennie, bo przecież dzięki niej możemy mieszkać, podróżować, schronić się, spacerować, spotykać się, pracować, uczyć się, kupować, jeść, odpoczywać, bawić się, spać. Architektura to świetny sposób na zabawę w poznawanie świata: kształtów, kolorów, różnorodności, proporcji, zależności, relacji i historii. Można też sprawdzać, czy działa, zastanawiać się nad jej sensem, czy wreszcie można ją wymyślać, tworzyć i zmieniać.

Gala Golden Cubes

Otwarcie wystawy będzie poprzedzone Galą Golden Cubes Awards, która odbędzie się 1 września o godzinie 18.00 w Gdyńskim Centrum Filmowym (sala kinowa Goplana), plac Grunwaldzki 2. W ramach Gali zaprosimy laureatów do rozmowy z Anną Dudzińską pt. Jak używać architektury; o edukacji architektonicznej i projektowaniu miast wraz z dziećmi i młodzieżą.

Informacje o wystawie

Czas trwania

1.09-11.09.2023 Gala Golden Cubes: 1.09, godz. 18.00 Wernisaż: 1.09, godz. 19.30

Miejsce

Plac Grunwaldzki 2, przed Gdyńskim Centrum Filmowym w Gdyni. Wstęp wolny.

Wydarzenia towarzyszące

Halo spotkanie:
• 2.09 (sobota), godz. 11.00-12.30, Galeria GCF (Zapisy)
Spotkanie z Izą Rutkowską
Zapraszamy na spotkanie z projektantką, założycielką Fundacji Form i Kształtów oraz wykładowczynią School of Form. Prowadzi procesy projektowe dotyczące przestrzeni i jej użytkowników. Podczas tego spotkania poznamy Studio Zoochitecture – to pierwsze na świecie studio projektowe, w którym współpracownikami są dzieci. Dowiemy się jak angażować je w procesy projektowe. Działanie w którym dzieci doświadczają architektury poprzez zabawę, a architektura jest postrzegana z perspektywy dziecka.

Halo warsztaty:
• 3.09 (niedziela), godz. 11.00-12.30, Galeria GCF (Zapisy)
Laboratorium architektury: Kim jest ten budynek?
Bohaterem spotkania będzie budynek Gdyńskiego Centrum Filmowego oraz jego otoczenie. Ale czy na pewno? Równie ważni (a może i najważniejsi) będziemy my i nasze odczucia względem tego miejsca. Skupimy się na tym, co widzimy, czujemy i słyszymy oraz postaramy się znaleźć kontekst urbanistyczny i historyczny owej przestrzeni. Spróbujemy także odkryć, jakie duchy zamieszkują budynek i co świadczy o jego wyjątkowości. A może wcale nie jest wyjątkowy? Sprawdźmy to podczas wspólnej zabawy badawczej! Warsztaty nawiązują do ćwiczeń zawartych w książce „Laboratorium architektury” nagrodzonej wyróżnieniem w konkursie Golden Cubes Awards w kategorii „Publikacje”.

• 7.09 (czwartek), godz. 16.30-18.00, Galeria GCF (Zapisy)
Domek na drzewie
Domek na drzewie może być doskonałym miejscem sprzyjającym wyciszeniu i koncentracji. W takich warunkach można spokojnie wejść w świat marzeń i fantazji. Dom, który zapewnia poczucie bezpieczeństwa wymyślony przez dzieci. Podczas projektowania ograniczyć nas może jedynie wyobraźnia, ale o to aby jej nie zabrakło zatroszczy się Joanna Tarkowska, autorka warsztatów architektonicznych z Fundacji Wzornictwo i Ład.

• 9.09 (sobota), godz. 11.00-12.30, Galeria GCF (Zapisy)
Na tropie ornamentu – architektura Gdyni
Zapraszamy do poszukiwania dowodów na obecność dekoracji, na jej nieprzerwaną ciągłość i ewolucję, której nie ustrzegła się nawet tak surowa koncepcja architektoniczna jak modernizm. Autorka warsztatów Katarzyna Szpernalowska zaprosi nas do świata ornamentu. Będzie to dla nas cenna lekcja uwrażliwiającą na nieprzemijające piękno.

Halo spacer:
• 10.09 (niedziela), godz. 11.00-12.30, GCF (Zapisy)
Międzypokoleniowy spacer edukacyjny
Czy nasze miasto jest przyjazne? Czy może jest miastem-potworem? Jak je odróżnić? Wraz z autorką książki „Miasto Potwór”, Joanną Gusztą, wybierzemy się na spacer po mieście Gdyni. Wspólnie odnajdziemy miejsca, które sprzyjają mieszkańcom, a także takie które wymagają interwencji. POTWORNY, ale przyjazny bohater książki, w zabawny i przystępny sposób spróbuje przekonać nas o wartości przestrzeni wspólnej. Wszyscy możemy wziąć odpowiedzialność za estetykę naszego miasta. Dowiedzmy się zatem, jak to zrobić.

Kolofon

Organizator: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki 
Współorganizator: Agencja Rozwoju Gdyni, Weekend Architektury w Gdyni
Kuratorki i teksty: Katarzyna Domagalska, Krystyna Urszula Engelmayer
Architektura wystawy: Traffic Design – Jacek Wielebski
Opracowanie graficzne wystawy: Traffic Design – Renata Maj
Produkcja: Traffic Design – Natalia Wielebska
Identyfikacja wizualna: Katarzyna Nestorowicz (NIAIU)
Współpraca: UIA – International Union of Architects (architecture&children working group)
Podziękowania za pomoc w opracowaniu zadań edukacyjnych do wystawy: Jakub Głaz, Joanna Guszta, Iza Rutkowska, Katarzyna Witt
Wydarzenia towarzyszące: Karolina Scheibe-Skorczyk
Produkcja wydarzeń towarzyszących: Anna Czarnota
Komunikacja: Dominik Witaszczyk, Joanna Krupa
Film Golden Cubes Awards:
Realizacja – Wawrzyniec Skoczylas
Animacje – Przemek Liput
Głos – Monika Włodarczyk