Golden Cubes Awards 2019/2020

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki ogłasza pierwszą polską edycję międzynarodowego konkursu Unii Architektów – Golden Cubes Awards przeznaczonego dla osób, szkół, organizacji i instytucji zajmujących się powszechną edukacją architektoniczną.

Celem konkursu jest zachęta i wsparcie tych, którzy kładą fundamenty kultury architektonicznej oraz pomagają dzieciom i młodzieży, od wieku szkolnego do osiągnięcia pełnoletności, w zrozumieniu procesów architektonicznych i kształtowania przestrzeni środowiska zbudowanego. Prezentowanie najbardziej wartościowych projektów edukacyjnych ma na celu wyróżnienie i docenienie pracy edukatorów, animatorów, popularyzatorów ale przede wszystkim stworzenie przestrzeni do dialogu i wymiany doświadczeń w temacie szeroko pojętej edukacji architektonicznej.

Kategorie

Jednym z podstawowych założeń konkursu jest powiększanie świadomości na temat architektury, projektowania przestrzeni, urbanistyki i zrównoważonego rozwoju oraz promowanie zasadności edukowania dzieci i młodzieży w tych dziedzinach.

Nagrody zostaną wręczone w czterech kategoriach:

  • Media audiowizualne (filmy, audiowizualne, materiały edukacyjne, strony internetowe, media społecznościowe)
  • Publikacje (książki, czasopisma, narzędzia edukacyjne)
  • Instytucje (projekty edukacyjne realizowane przez organizacje pozarządowe, instytucje, muzea)
  • Szkoły (projekty edukacyjne realizowane przez nauczycieli i uczniów)

Uczestnicy

Do udziału w konkursie zapraszamy edukatorów, animatorów, architektów, nauczycieli oraz przedstawicieli instytucji kultury, fundacji oraz stowarzyszeń, a także osoby zajmujące się popularyzacją architektury i urbanistyki za pośrednictwem różnych mediów. Zachęcamy prowadzących warsztaty, lekcje, zajęcia oraz publicystów i propagatorów wiedzy do zgłaszania swoich projektów.

Zgłoszenia

Na konkurs można zgłaszać projekty, które realizowane były pomiędzy 1 września 2017 r. a 15 marca 2020 r.

Prace należy przesyłać na adres NIAiU do 6 marca 2020 roku ( patrz: Regulamin)

Załączniki:

Jury

Zgłoszone prace będą oceniane przez niezależne jury złożone z architektów, edukatorów i animatorów.

Skład jury:

Konrad Karmański – architekt, Łódzka Okręgowa Izba Architektów, Fundacja Ulicy Piotrkowskiej

Sebastian Karpiel-Bułecka – architekt, piosenkarz, członek formacji Zakopower

Yannick Roels – projektant, Cultureghem – CULTIVATING URBAN SPACE Bruksela

Tomasz Osięgłowski  – architekt, Ultra Architects

Hanna Zwierzchowska – architektka, edukatorka

Finał konkursu

Proces przyznawania nagród składa się z dwóch etapów: krajowego i międzynarodowego.

W pierwszej fazie każda krajowa sekcja członkowska UIA biorąca udział w konkursie zorganizuje proces selekcji na poziomie krajowym i nominuje jedno zgłoszenie w każdej kategorii przeznaczone do eliminacji międzynarodowych. W drugiej fazie międzynarodowe jury oceni nominowane prace i wybierze jedną nagrodę UIA Architecture & Children Golden Cubes w każdej kategorii.

Rozstrzygnięcie eliminacji krajowych nastąpi 13 marca 2020. Międzynarodowe obrady jury oraz międzynarodowa gala (Kongres Międzynarodowej Unii Architektów UIA), które miałby odbyć się w lipcu 2020 roku zostały przełożone na rok 2021 w związku ze stanem epidemicznym.

Wręczenie nagród nominowanym i wyróżnionym na etapie krajowym również zostało przełożone w związku z bieżącą sytuacją epidemiczną na rok 2021.
We wrześniu bieżącego roku zaprezentujemy wystawę online podsumowującą pierwszą polską edycję konkursu Golden Cubes.

Informacje o nominowanych projektach, a także o zwycięzcach pojawią na stronie internetowej niaiu.plarchitectureandchildren-uia.com/golden-cubes

Organizator

Głównym organizatorem jest Union of International Associations – UIA Children & Architecure. Organizatorem edycji polskiej jest Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki.

Komisarz konkursu: Katarzyna Domagalska

Kontakt: edukacja@niaiu.pl

Transmisja Gali Golden Cubes