Weekend Architektury w Gdyni

Miasto Gdynia oraz Agencja Rozwoju Gdyni zapraszają na 13. edycję Weekendu Architektury, który odbędzie się w dniach 31 sierpnia – 3 września 2023. Narodowy Instytutu Architektury i Urbanistyki jest Partnerem Strategicznym wydarzenia.

Program Weekendu Architektury obejmuje kilkadziesiąt wydarzeń skierowanych do miłośników współczesnej architektury. Będą wśród nich ARCHI Prelekcje i ARCHI Debaty, otwarte pokazy filmowe (ARCHI Film), spotkania z architektami, autorami filmów i fotografii (Foto Dzień), Spacery architektoniczne (ARCHI Spacery), warsztaty dla dzieci i młodzieży, a także wystawy przygotowane na styku architektury, fotografii oraz przemysłów kreatywnych.

Kuratorami wspierającymi tegoroczne wydarzenie są Dorota Sibińska, Filip Domaszczyński (architekci pracowni XYStudio) oraz Radek Radziejewski (animator, edukator oraz archi-konserwator). Głównym Partnerem Strategicznym festiwalu po raz kolejny został Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki (NIAiU), organizator m.in. wystawy i gali konkursu „Golden Cubes Awards”.

Hasło tegorocznego festiwalu to: Esencja (essence) – odnosi się do społecznej strony architektury, istoty życia i rozwoju współczesnych miast

Projektowanie architektury stanowi swoisty pomost pomiędzy sztuką i funkcją, człowiekiem i przestrzenią, potrzebami społecznymi a chłodną kalkulacją narzędzi ekonomii. Współczesny obraz architektury w Polsce tworzą miliony obiektów zrealizowanych głównie w okresie ostatnich dwóch-trzech stuleci. Budynki o bardzo różnej skali, koncepcji funkcjonalnej, a także estetyce i jakości wykonania. Patrząc bardziej krytycznie na obecny stan miast, jak również domów, w których dzisiaj funkcjonujemy, moglibyśmy wskazać zapewne tylko niewielki ich fragment – esencję tej architektury, której wzorce chcielibyśmy przekazać przyszłym pokoleniom i utrwalić w zbiorowej świadomości. Pamięć architektury to jednak także te mniej udane projekty, przez wielu dziś krytykowane, jednak dla badaczy stanowiące ważne fragmenty współczesnego kodu architektury. Zapisu, który powinniśmy chronić jako ważną składową historii i pamięci społeczno-kulturowej.

Niepamięć obala tradycje, zaburza kulturę społeczną, utrudnia dialog międzypokoleniowy, buduje barierę niezrozumienia. Hasło festiwalu: Esencja (essence) odwołuje się także do niematerialnej tożsamości współczesnych miast oraz nowoprojektowanej architektury.
Wybrane wątki, które rozwiną narracje hasła:
• Angażowanie – architektura stanowi lustro zasad i wartości, którymi się dzisiaj kierujemy, kreuje przekaz kultury i wiedzy, stanowi wskaźnik poziomu empatii społecznej.
• Dostępność – nakreślanie możliwie miękkich granic, wytyczanie alternatyw, dopuszczanie różnorodności, wdrażanie bypassów, które wpłyną na jakość oraz intensywność relacji.
• Odnowa / wnętrza – istota miast oraz wnętrz budynków, zachowanie ducha architektury, ratowanie zanikających detali, ukrytych niuansów, niedostrzegalnych strzępków myśli projektanta.
• Adaptacja – budynki powinny trwać jak najdłużej, ich funkcja może ewoluować, ulegać przemianie, powinniśmy jednak chronić tożsamość miejsca, przywracać i umacniać więzi z miastem i mieszkańcami.
• Trendy dla klimatu – nowa architektura nie może pozostać bierna wobec procesów zagrażających naszej egzystencji. Innowacje – najlepsze rozwiązania w tym zakresie, powinny być dostępne dla wszystkich.
• Edukacja architektoniczna – podstawa zrozumienia i akceptacji tak nowotworzonych domów, jak również miast oraz procesów rekonstrukcji, ochrony, adaptacji.