Golden Cubes Awards 2020-2023

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki ogłasza drugą polską edycję międzynarodowego konkursu Unii Architektów – Golden Cubes Awards przeznaczonego dla osób, szkół, organizacji i instytucji zajmujących się powszechną edukacją architektoniczną.

Celem konkursu jest zachęta i wsparcie tych, którzy kładą fundamenty kultury architektonicznej oraz pomagają dzieciom i młodzieży, od wieku szkolnego do osiągnięcia pełnoletności, w zrozumieniu procesów architektonicznych i kształtowania przestrzeni środowiska zbudowanego. Prezentowanie najbardziej wartościowych projektów edukacyjnych ma na celu wyróżnienie i docenienie pracy edukatorów, animatorów, popularyzatorów ale przede wszystkim stworzenie przestrzeni do dialogu i wymiany doświadczeń w temacie szeroko pojętej edukacji architektonicznej.

Kategorie

Jednym z podstawowych założeń konkursu jest powiększanie świadomości na temat architektury, projektowania przestrzeni, urbanistyki i zrównoważonego rozwoju oraz promowanie zasadności edukowania dzieci i młodzieży w tych dziedzinach. Spośród zgłoszonych prac decyzją jury zostaną wyłonieni zwycięzcy każdej z wyodrębnionych kategorii.

Nagrody zostaną wręczone w czterech kategoriach:

Media audiowizualne (filmy, audiowizualne, materiały edukacyjne, strony internetowe, media społecznościowe)
Publikacje (książki, czasopisma, narzędzia edukacyjne)
Instytucje (projekty edukacyjne realizowane przez organizacje pozarządowe, instytucje, muzea)
Szkoły (projekty edukacyjne realizowane przez nauczycieli i uczniów)

Uczestnicy

Do udziału w konkursie zapraszamy edukatorów, animatorów, architektów, nauczycieli oraz przedstawicieli instytucji kultury, fundacji oraz stowarzyszeń, a także osoby zajmujące się popularyzacją architektury i urbanistyki za pośrednictwem różnych mediów. Zachęcamy prowadzących warsztaty, lekcje, zajęcia oraz publicystów i propagatorów wiedzy do zgłaszania swoich projektów.

Zgłoszenia

Na konkurs można zgłaszać projekty, które były realizowane pomiędzy 1 marca 2020 r. a 15 lutego 2023 r.

Prace należy przesyłać na adres NIAiU do 15 lutego 2023 roku do godziny 16.00 ( patrz: Regulamin).

Załączniki

Jury

Zgłoszone prace będą oceniane przez niezależne jury złożone z architektów, edukatorów i animatorów.

Skład Jury:

  • Magda Grabowska-Wacławek (Bovska) – wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów, artystka wizualna, ilustratorka
  • Jan Körbes – architekt, istotna część holenderskiego kolektywu artystów i architektów REFUNC
  • Agnieszka Rasmus Zgorzelska – współtwórczyni, członkini zarządu i wydawczyni w Fundacji Centrum Architektury
  • Jakub Szczęsny – pierwszy polski architekt, którego projekt, Dom Kereta, znalazł się w kolekcji stałej Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku.
  • Dariusz Śmiechowski – architekt, wykładowca ASP, edukator.

Finał konkursu

Proces przyznawania nagród składa się z dwóch etapów: krajowego i międzynarodowego.

W pierwszej fazie każda krajowa sekcja członkowska UIA biorąca udział w konkursie zorganizuje proces selekcji na poziomie krajowym i nominuje jedno zgłoszenie w każdej kategorii przeznaczone do eliminacji międzynarodowych. W drugiej fazie międzynarodowe jury oceni nominowane prace i wybierze jedną nagrodę UIA Architecture & Children Golden Cubes w każdej kategorii.

Rozstrzygnięcie eliminacji krajowych nastąpi 2 marca 2023. Zwycięzców międzynarodowej edycji poznamy  w kwietniu 2023. Gala Rozdania nagród Golden Cubes Awards odbędzie się podczas 28 Kongresu UIA w Kopenhadze w lipcu 2023 r.

Jesienią 2023 r. zaprezentujemy wystawę podsumowującą dwie polskie edycje konkursu Golden Cubes Awards podczas, której wręczymy nagrody nominowanym w etapie krajowym.

Informacje o nominowanych projektach, a także o zwycięzcach pojawią na stronie internetowej niaiu.plarchitectureandchildren-uia.com/golden-cubes.

Organizator

Głównym organizatorem jest Union of International Associations – UIA Children & Architecure. Organizatorem edycji polskiej jest Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki.

Na pytania dotyczące konkursu, kierowane na adres: konkurs@niaiu.pl odpowiemy do 15 stycznia 2023 r.

Koordynatorka konkursu: Anna Czarnota

Kontakt: tel. +48 22 522 65 36, e-mail: konkurs@niaiu.pl