Poliperyferia. Przestrzenie publiczne po roku ’89 i ’22

Półperyferyjne usytuowanie oraz kontekst historyczny Kijowa, Warszawy, Brna i Bukaresztu wykreowały warunki, w których kształt wspólnych przestrzeni jest poddawany ciągłym negocjacjom.

Rozwój głównych ośrodków Europy Środkowej i Wschodniej oparty jest na ciągłej zmianie i adaptacji, które zastępują dalekosiężne planowanie strategiczne. Podążając ścieżkami tematycznymi zaproponowanymi przez lokalnych partnerów z czterech miast: zarządzanie, policentryczność, własność i współpraca, wystawa prezentuje materiał zebrany w czasie wizyt studialnych: dokumentację fotograficzną, wywiady z lokalnymi ekspertami, dane przestrzenne i uwarunkowania planistyczne. Zróżnicowane punkty widzenia przedstawicieli lokalnej administracji, organizacji pozarządowych, badaczy i mieszkańców pozwalają na pokazanie wieloaspektowości podejmowanej problematyki oraz kontekstu w jakim funkcjonują prezentowane miasta. Porównanie czterech miast regionu daje szansę na skonfrontowanie przyjmowanych od 1989 roku lokalnych strategii, sposobów radzenia sobie z problemami przestrzeni wspólnych, podobieństw i różnic, ze szczególnym uwzględnieniem krytycznej dla tej części Europy kwestii mieszkaniowej.

Wystawa odwiedziła już Kijów, oraz Warszawę w 2021 roku. Dzień 24 lutego 2022 roku całkowicie odmienił naszą rzeczywistość. Głównym zadaniem architektów po inwazji rosyjskiej będzie odbudowa ukraińskich miast, w tym zapewnienie sprawiedliwych warunków mieszkaniowych i odnowienie przestrzeni publicznej. Jako appendix do wystawy zapytaliśmy ukraińskich architektów, naukowców, aktywistów i inwestorów o aktualne inicjatywy i wyzwania związane z odbudową po roku 2022.

ENG

Polyperiphery. Public spaces after ’89 and ’22

Semi-peripheral location and historical context of Warsaw, Brno, Bucharest and Kyiv have created the situation where the shape of common space is subject to constant change, never reaching its target form. Development of major Central and Eastern European cities is based on the need of dynamic adaptation, often ahead of the long-term strategic planning. Raising the issues of poly-centricity, ownership, collaboration and rebuilding, the exhibition presents the documentation of site visits, interviews with local experts, spatial data and summary of planning documents. Various perspectives including municipal administration, NGOs, researchers and inhabitants depict a diverse context of the four cities. Comparing four locations offers an opportunity to confront the similarities and different trajectories in coping with the common space struggles and housing policies in the region after 1989.

The exhibition has been already shown in Kyiv (Homes for Tomorrow CANactions Festival) and Warsaw during autumn 2021. 24 February 2022 has completely changed our reality. The main architectural task after the Russian invasion will be the reconstruction of Ukrainian cities, including provision of fair housing and renewal of public spaces. As an appendix to the exhibition, we asked Ukrainian architects, academics, activists and investors about the current initiatives and the challenges of the post-2022 rebuilding.

Odsłony

  • Kijów, 18.09–28.09 2021, CANactions Festival 2021
  • Warszawa, 22.10–13.11 2021
  • Bukareszt, 19.05–3.06 2022
  • Brno, 9.06–24.06 2022

Informacje – Brno

Czas trwania

9.06–24.06 2022

Miejsce

GALERIE MINI Vysoké učení technické v Brně Poříčí 273/5, Brno  

Informacje – Bukareszt

Czas trwania

19.05–3.06 2022

Miejsce

Uniwersytet Architektury i Urbanistyki im. Iona Mincu w Bukareszcie

Kolofon

Organizator: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki
Kurator naukowy: Bolesław Stelmach
Zespół kuratorski: Zuzanna Mielczarek, Kacper Kępiński
Produkcja: Weronika Sołtysiak
Komunikacja: Dominik Witaszczyk, Joanna Krupa
Projekt graficzny: Victor Hardziuk
Współpraca projektowa:
Mania Bień – scenografia
Dagna Dembiecka – modele 3D
Robert Godlewski (Solideco) – produkcja i montaż
Tłumaczenia i redakcja: Klementyna Dec
Wykonanie modeli 3D: Wolf3D
Fotografie: Eva Drbalová (Brno), Kuba Rodziewicz (Warszawa), Sasha Stavnichuk (Kijów), Cristi Staicu, Kacper Kępiński, Zuzanna Mielczarek (Bukareszt),
Nagrania video: Cristi Staicu (Bukareszt), Jiří Choutka (Brno), Michał Sierakowski (Kijów), Adrian Szadowiak (Warszawa)
Montaż filmów: Adrian Szadowiak (Shadow Media Group)
Lokalni eksperci: Radek Toman, Bara Srpkova, Jiří Maly (Brno), Monika Konrad, Marlena Happach, Joanna Erbel, Łukasz Drozda, Michał Oman (Warszawa), Emil Ivănescu, Stefan Gheciulescu, Anca-Maria Pasarin, Maria Duda, Alexandru Belenyi (Bukareszt), Oleksandr Animisov, Anastasiya Ponomaryova (Kijów)
Partnerzy: Instytut Polski w Kijowie, Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni, CANactions Festival

Projekt realizowany w ramach programu Kultura Inspirująca finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.