Poliperyferia. Przestrzenie negocjacji po roku ’89 i ’22

Półperyferyjne usytuowanie oraz kontekst historyczny Kijowa, Warszawy, Brna i Bukaresztu wykreowały warunki, w których kształt wspólnych przestrzeni jest poddawany ciągłym negocjacjom.

Rozwój głównych ośrodków Europy Środkowej i Wschodniej oparty jest na ciągłej zmianie i adaptacji, które zastępują dalekosiężne planowanie strategiczne. Podążając ścieżkami tematycznymi zaproponowanymi przez lokalnych partnerów z czterech miast: zarządzanie, policentryczność, własność i współpraca, wystawa prezentuje materiał zebrany w czasie wizyt studialnych: dokumentację fotograficzną, wywiady z lokalnymi ekspertami, dane przestrzenne i uwarunkowania planistyczne. Zróżnicowane punkty widzenia przedstawicieli lokalnej administracji, organizacji pozarządowych, badaczy i mieszkańców pozwalają na pokazanie wieloaspektowości podejmowanej problematyki oraz kontekstu w jakim funkcjonują prezentowane miasta. Porównanie czterech miast regionu daje szansę na skonfrontowanie przyjmowanych od 1989 roku lokalnych strategii, sposobów radzenia sobie z problemami przestrzeni wspólnych, podobieństw i różnic, ze szczególnym uwzględnieniem krytycznej dla tej części Europy kwestii mieszkaniowej.

Wystawa odwiedziła już Kijów oraz Warszawę w 2021 roku. Dzień 24 lutego 2022 roku całkowicie odmienił naszą rzeczywistość. Głównym zadaniem architektów po inwazji rosyjskiej będzie odbudowa ukraińskich miast, w tym zapewnienie sprawiedliwych warunków mieszkaniowych i odnowienie przestrzeni publicznej. Jako appendix do wystawy zapytaliśmy ukraińskich architektów, naukowców, aktywistów i inwestorów o aktualne inicjatywy i wyzwania związane z odbudową po roku 2022.

Odsłony

  • Kijów, 18.09–28.09 2021, CANactions Festival 2021
  • Warszawa, 22.10–13.11 2021
  • Bukareszt, 19.05–3.06 2022
  • Brno, czerwiec 2022

Informacje – Bukareszt

Czas trwania

19.05–3.06 2022

Miejsce

Uniwersytet Architektury i Urbanistyki im. Iona Mincu w Bukareszcie

Kolofon

Organizator: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki
Kurator naukowy: Bolesław Stelmach
Zespół kuratorski: Zuzanna Mielczarek, Kacper Kępiński
Produkcja: Weronika Sołtysiak
Komunikacja: Dominik Witaszczyk, Joanna Krupa
Projekt graficzny: Victor Hardziuk
Współpraca projektowa:
Mania Bień – scenografia
Dagna Dembiecka – modele 3D
Robert Godlewski (Solideco) – produkcja i montaż
Tłumaczenia i redakcja: Klementyna Dec
Wykonanie modeli 3D: Wolf3D
Fotografie: Eva Drbalová (Brno), Kuba Rodziewicz (Warszawa), Sasha Stavnichuk (Kijów), Cristi Staicu, Kacper Kępiński, Zuzanna Mielczarek (Bukareszt),
Nagrania video: Cristi Staicu (Bukareszt), Jiří Choutka (Brno), Michał Sierakowski (Kijów), Adrian Szadowiak (Warszawa)
Montaż filmów: Adrian Szadowiak (Shadow Media Group)
Lokalni eksperci: Radek Toman, Bara Srpkova, Jiří Maly (Brno), Monika Konrad, Marlena Happach, Joanna Erbel, Łukasz Drozda, Michał Oman (Warszawa), Emil Ivănescu, Stefan Gheciulescu, Anca-Maria Pasarin, Maria Duda, Alexandru Belenyi (Bukareszt), Oleksandr Animisov, Anastasiya Ponomaryova (Kijów)
Partnerzy: Instytut Polski w Kijowie, Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni, CANactions Festival

Projekt realizowany w ramach programu Kultura Inspirująca finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.