Otwarcie wystawy Poliperyferia. Przestrzenie negocjacji

22/10
godz. 18:00 Pawilon Wystawowy SARP, ul. Foksal 2, Warszawa
Dodaj do kalendarza 18:00 Pawilon Wystawowy SARP, ul. Foksal 2, Warszawa

Półperyferyjne usytuowanie oraz kontekst historyczny Kijowa, Warszawy, Brna i Bukaresztu wykreowały warunki, w których kształt wspólnych przestrzeni jest poddawany ciągłym negocjacjom.

Rozwój głównych ośrodków Europy Środkowej i Wschodniej oparty jest na ciągłej zmianie i adaptacji, które zastępują dalekosiężne planowanie strategiczne. Podążając ścieżkami tematycznymi zaproponowanymi przez lokalnych partnerów z czterech miast: zarządzanie, policentryczność, własność i współpraca, wystawa prezentuje materiał zebrany w czasie wizyt studialnych: dokumentację fotograficzną, wywiady z lokalnymi ekspertami, dane przestrzenne i uwarunkowania planistyczne. Zróżnicowane punkty widzenia przedstawicieli lokalnej administracji, organizacji pozarządowych, badaczy i mieszkańców pozwalają na pokazanie wieloaspektowości podejmowanej problematyki oraz kontekstu w jakim funkcjonują prezentowane miasta. Porównanie czterech miast regionu daje szansę na skonfrontowanie przyjmowanych od 1989 roku lokalnych strategii, sposobów radzenia sobie z problemami przestrzeni wspólnych, podobieństw i różnic, ze szczególnym uwzględnieniem krytycznej dla tej części Europy kwestii mieszkaniowej.

Czas trwania
22.10–13.11 2021

Miejsce
Pawilon Wystawowy SARP, ul. Foksal 2

Wernisaż
22.10, godz. 18.00

Wystawa czynna
czwartek-piątek, godz. 15-19, sobota-niedziela, godz. 12-15