Laboratorium Regionów na konferencji Dzień Barwy

Całościowa kolorystyka jest jednym z najważniejszych aspektów wizerunku miasta oraz wpływa na to, jak ludzie postrzegają i interpretują swoje otoczenie.

Tegorocznym tematem Dnia Barwy będzie rola barwy w zachowaniu tożsamości miejsca – w kontekście miast, relacji między barwami krajobrazu a obiektami zaprojektowanymi przez człowieka a także w odniesieniu do tożsamości całych regionów. Konferencja będzie stanowiła okazję do prezentacji najnowszych projektów polskich i europejskich specjalistów w zakresie kolorystyki.

Laboratorium Regionów

W ramach konferencji przybliżymy projekt Laboratorium Regionów. Katarzyna Domagalska z Działu Edukacji NIAiU opowie o tożsamości miejsca identyfikowanej poprzez kolor na podstawie badań prowadzonych w małych miastach przez zespół projektu.

O kolorystyce miejsca decyduje materiał występujące w naturze lub w zabudowie. Materiały takie jak kamień, drewno czy cegła w architekturze mówią o kontekście miejsca oraz o tradycjach budowlanych. Naturalne materiały używane w architekturze opowiadają o czasie i stanowią przeciwieństwo tych produkowanych przemysłowo (globalizacji).

Badania regionalnej architektury w odniesieniu do koloru zostaną przedstawione na przykładzie badań prowadzonych w regionach europejskich, niemieckich: Nadrenii i Meklemburgi oraz hiszpańskich: Nawarry i Aragonii. Kolorystyka regionu chroniona jest tam przepisami i zapisami w dokumentach konserwatorskich. Przykładowo: piękno – jako kryterium jakości przestrzeni w mieście Hallenberg wyraża się w tradycji związanej z używaniem w zabudowie miasta tradycyjnego dla tego miejsca materiału. Krajobraz Hallenbegu to przede wszystkim ciemne, grafitowe dachy budynków wtapiające się w dominujący na tym obszarze wyżynny krajobraz. Czarny łupek to materiał obecny w zabudowie Hallenbergu od wieków, dziś stanowi o tożsamości tego miejsca. Badania w regionie Warmii i Mazur omówione zostaną na przykładzie architektury miast: Barczewo i Węgorzewo.