Notes Archikultury. Praktyki i inspiracje

Archikultura to nowe słowo – nie tylko w języku architektonicznym. Oznacza kulturę przestrzeni i jest odpowiednikiem niemieckiego terminu Baukultur.

Książka Notes Archikultury. Praktyki i inspiracje. Nadrenia Północna-Westfalia i Meklemburgia-Pomorze Przednie jest zaproszeniem do spojrzenia na przestrzeń wspólną – przestrzeń zbudowaną i naturalną – pod kątem szukanie inspiracji do form architektury współczesnej w poszanowaniu form, które budują tradycję lokalną.

„Notesy Archikultury” to seria opowiadająca o kulturze architektonicznej i urbanistycznej europejskich miast i miasteczek. Autorzy – specjaliści w takich dziedzinach jak urbanistyka, architektura, architektura krajobrazu i historia sztuki – postanowili prześledzić praktyczne przełożenie zasad zawartych w dokumencie nazywanym Deklaracją z Davos. Jego tytuł: Ku wysokiej jakości Baukultur dla Europy, wskazał kierunek prowadzenia badań nad wartością architektury wybranych regionów europejskich. Aby ją zrozumieć, należało uwzględnić zarówno ich różnorodność, jak i politykę ochrony dziedzictwa architektonicznego poszczególnych krajów.     

W tomie przedstawiono dobre praktyki Baukultur z dwóch niemieckich regionów – Nadrenii Północnej-Westfalii i Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Wybrane miasta i miasteczka są cenione za innowacyjne podejście do własnego rozwoju opartego na umiejętności pogodzenia wyzwań współczesności z wymogiem ciągłości historycznej. 

Publikacja powstała przy wsparciu pracowników naukowych Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej i Katedry Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Publikacja realizowana w ramach programu Kultura Inspirująca, finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kolofon

Notes Archikultury. Praktyki i inspiracje. Nadrenia Północna-Westfalia i Meklemburgia-Pomorze Przednie
Pod redakcją: Katarzyny Domagalskiej
Seria: Notesy Archikultury
Redaktor naukowy: Bolesław Stelmach
Projekt graficzny serii i tomu: kilku.com (Idalia Smyczyńska i Robert Zając)
Wydawca: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, Warszawa 2022
ISBN: 978-83-965401-4-0
cena: 50 zł

Bezpłatny ebook