Antropocen z nagrodą w konkursie Najpiękniejsze Polskie Książki 2022

Książka Antropocen. W stronę architektury regenerującej pod redakcją Kacpra Kępińskiego i Adriana Krężlika zdobyła nagrodę w kategorii Literatura naukowa i popularno-naukowa konkursu Najpiękniejsze Polskie Książki 2022 organizowanego przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek.

Publikacja towarzyszy wystawie Antropocen i poszerza kontekst ekonomii obwarzanka, a odniesienie do realiów polskich miast nadaje jej wymiar praktyczny. W książce zamieszczono zarówno eseje specjalistów z różnych dziedzin – m.in. architektów, socjologów, geografów, jak i prace artystów, którzy stworzyli spekulatywne instalacje dotyczące przyszłości architektury regenerującej.  

Antropocen. W stronę architektury regenerującej
pod redakcją: Kacpra Kępińskiego i Adriana Krężlika
Teksty: Daniel A. Barber, Ewa Bińczyk, Centrala, Joanna Erbel, Paweł Hałat, Kasper Jakubowski, Krzysztof Janas, Aleksandra Kardaś, Kacper Kępiński, Monika Konrad, Elke Krasny, Adrian Krężlik, Landscape Practice, Dorota Leśniak-Rychlak, Miastopracownia, NAS-DRA Conscious Design, Jolanta Pawlak, Cristian Pizzigalli, Philippe Rahm, Monika Rosińska, Tomasz Sławiński, Jan Szeliga
Projekt graficzny: Honza Zamojski [rh.plus]
Redaktor prowadząca: Karolina Andrzejewska-Batko
Wydawca: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, Warszawa 2022


Publikację dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.