Antropocen. W stronę architektury regenerującej

Antropocen to era człowieka i era zmian antropogenicznego pochodzenia, które skutkują katastrofalnym ociepleniem klimatu. Przemysł budowlany i użytkowanie budynków odpowiadają za ponad jedną trzecią światowych emisji dwutlenku węgla, jednej z głównych przyczyn zmiany klimatu.

Miasta i architektura w obecnej skali przyczyniają się do zaburzenia naturalnych cykli przyrody oraz do emisji zanieczyszczeń, a także – do zawłaszczenia kolejnych przestrzeni. Jednocześnie nie sposób wyobrazić sobie funkcjonowania człowieka poza architekturą. To dzięki niej jesteśmy w stanie zapewnić godne i bezpieczne warunki życia całym społeczeństwom. W związku z tym szukamy sposobów takiego projektowania i funkcjonowania architektury, które nie tylko nie szkodziłyby planecie, lecz także miałyby potencjał regenerujący dla środowiska. Udowadniamy, że lepsza architektura jest możliwa.

Publikacja towarzyszy wystawie Antropocen i poszerza kontekst ekonomii obwarzanka, a odniesienie do realiów polskich miast nadaje jej wymiar praktyczny. W książce zamieszczono zarówno eseje specjalistów z różnych dziedzin – m.in. architektów, socjologów, geografów, jak i prace artystów, którzy stworzyli spekulatywne instalacje dotyczące przyszłości architektury regenerującej.

Książka Antropocen. W stronę architektury regenerującej pod redakcją Kacpra Kępińskiego i Adriana Krężlika zdobyła nagrodę w kategorii Literatura naukowa i popularno-naukowa konkursu Najpiękniejsze Polskie Książki 2022 organizowanego przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek.

Kolofon

Antropocen. W stronę architektury regenerującej
pod redakcją: Kacpra Kępińskiego i Adriana Krężlika
Teksty: Daniel A. Barber, Ewa Bińczyk, Centrala, Joanna Erbel, Paweł Hałat, Kasper Jakubowski, Krzysztof Janas, Aleksandra Kardaś, Kacper Kępiński, Monika Konrad, Elke Krasny, Adrian Krężlik, Landscape Practice, Dorota Leśniak-Rychlak, Miastopracownia, NAS-DRA Conscious Design, Jolanta Pawlak, Cristian Pizzigalli, Philippe Rahm, Monika Rosińska, Tomasz Sławiński, Jan Szeliga
Projekt graficzny: Honza Zamojski [rh.plus]
Redaktor prowadząca: Karolina Andrzejewska-Batko
Wydawca: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, Warszawa 2022
ISBN: 978-83-965401-1-9
Cena: 85 zł
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego