Zapraszamy na spotkanie wokół książki Notes Archikultury. Praktyki i inspiracje 23 marca w Bibliotece Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie.

Zapraszamy mieszkańców Olsztyna, przedstawicieli władz samorządowych województwa warmińsko-mazurskiego, specjalistów z zakresu planowania, projektowania, konserwacji zabytków oraz społeczność akademicką.

Termin – 23 marca 2023, godz. 13.00
Miejsce – Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 12B, sala 116 (I piętro – antresola)

Notes Archikultury

„Notesy Archikultury” to seria opowiadająca o kulturze architektonicznej i urbanistycznej europejskich miast i miasteczek. Autorzy – specjaliści w takich dziedzinach jak urbanistyka, architektura, architektura krajobrazu i historia sztuki – postanowili prześledzić praktyczne przełożenie zasad zawartych w dokumencie nazywanym Deklaracją z Davos. Jego tytuł: Ku wysokiej jakości Baukultur dla Europy, wskazał kierunek prowadzenia badań nad wartością architektury wybranych regionów europejskich. Pierwszym badanym i opisywanym przez nas regionem jest Nadrenia Północna-Westfalia i Meklemburgia-Pomorze Przednie. Opisywane w książce praktyki mogą być inspirujące dla polskich miast.

Publikacja powstała przy wsparciu pracowników naukowych Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej i Katedry Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Publikacja realizowana w ramach programu Kultura Inspirująca, finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Notes Archikultury. Praktyki i inspiracje. Nadrenia Północna-Westfalia i Meklemburgia-Pomorze Przednie Pod redakcją: Katarzyny Domagalskiej
Seria: Notesy Archikultury
Redaktor naukowy: Bolesław Stelmach
Projekt graficzny serii i tomu: kilku.com (Idalia Smyczyńska i Robert Zając)
Wydawca: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, Warszawa 2022

Udział wezmą

Marta Akincza – kierowniczka projektu Laboratorium Regionów z ramienia UWM, architekt krajobrazu. Specjalizuje się w tematyce konserwacji i rewaloryzacji krajobrazu. Szczególną uwagę skupia na kształtowaniu krajobrazu o podłożu historycznym oraz sposobach i możliwościach dalszego planowania i gospodarowania nim.

Wiesława Gadomska – adiunkt w Katedrze Architektury Krajobrazu. Prowadzone działania naukowe dotyczą kształtowania krajobrazu kulturowego w różnych skalach i kontekstach przestrzennych. Obejmują tereny zurbanizowane, układy ruralistyczne, obszary o cennych walorach krajobrazowych.

Katarzyna Domagalska – kierowniczka merytoryczna projektu Laboratorium Regionów, historyk sztuki i architektury. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z ochroną dziedzictwa architektonicznego, urbanistycznego i kulturowego, semantyką przestrzeni miejskich, powszechną edukacją architektoniczną.

Piotr Hardt – absolwent studiów magisterskich Projektowanie architektoniczne i Historia w Szkole Architektury i Urbanistyki na Politechnice Mediolańskiej (w ramach UNESCO Chair in Architectural Preservation and Planning in World Heritage Cities). Koordynator projektu Laboratorium Regionów; obszar badań: urbanistyka i projektowanie architektoniczne w kontekście historycznym