Otwarcie wystawy Tożsamość. 100 lat polskiej architektury w Olsztynie

18 października otworzymy piątą wystawę z tegorocznej edycji projektu „Tożsamość. 100 lat polskiej architektury”. Tym razem zaglądamy do Olsztyna.

Tożsamość. 100 lat polskiej architektury to projekt wystawienniczy, w ramach którego przyglądamy się fenomenowi architektonicznemu po 1918 roku na terenie Polski. W 2019 roku w Narodowym Instytucie Architektury i Urbanistyki poddaliśmy analizie wycinki historii pięciu miast: Krakowa, Warszawy, Lublina, Poznania i Katowic.

Tym razem, do wciąż aktualnej dyskusji, zaprosiliśmy regionalne oddziały Stowarzyszenia Architektów Polskich w Bydgoszczy, Łodzi, Szczecinie, Gdańsku, Olsztynie oraz Radomiu. Wspólnie z lokalnymi kuratorami przyglądamy się zmianom w krajobrazie architektonicznym oraz definiujemy tożsamość kolejnych sześciu miast. Zapraszamy na wystawy, które są efektem dyskusji o zachodzących zmianach w polskiej architekturze i urbanistyce ostatniego stulecia. Chcemy nie tylko promować polską kulturę architektoniczną, lecz także zaprosić do refleksji nad naszym otoczeniem i jakością przestrzeni, w której żyjemy.

Olsztyn. Naturalnie

fot. Paweł Pająk

Tożsamość miejska Olsztyna od zawsze nierozerwalnie łączy się z jego naturalnymi zasobami, zarówno w wymiarze przyrodniczym, jak i historycznym. Świadczy o tym 16 jezior leżących w granicach administracyjnych miasta oraz zespół staromiejski – lokowany w średniowieczu, o obowiązującym wówczas szachownicowym układzie urbanistycznym, wykorzystujący naturalne zakola rzeki Łyny.

W Olsztynie w latach 20. i 30. XX wieku powstawały osiedla mieszkaniowe odwołujące się do założeń urbanistycznych miasta ogrodu. Liczne przestrzenie zielone i podwórka służyły potrzebom społecznym mieszkańców i budowały ich więź z miejscem zamieszkania. Rok 1945 był przełomowy w historii miasta. Wschodniopruski Allenstein przekształcił się w polski Olsztyn, jeden z najważniejszych ośrodków miejskich regionu Warmii i Mazur. Przy odbudowie dzielnicy staromiejskiej miasta ze zniszczeń wojennych połączono dwie różne koncepcje, warszawską i gdańską. Autorom udało się odtworzyć obraz dawnego Starego Miasta z nowoczesną dekoracją plastyczną o cechach regionalnych, lecz awangardowych w formie. Zabudowę olsztyńskiego rynku stylizowano na późnobarokową, XVIII-wieczną architekturę, między innymi z uwagi na skalę trójkondygnacyjnych wąskich kamienic w układzie szczytowym.
Zwrócenie się miasta ku naturze jest obecnie widoczne w wielu działaniach podejmowanych w dziedzinie architektury i urbanistyki. Doskonały przykład stanowi realizacja projektu Centrum Rekreacyjno-Sportowego nad jeziorem Ukiel, rewitalizacja terenów nad Jeziorem Długim czy Łynostrada wraz z przyległymi parkami. Kierunek tych działań jest także łatwo dostrzegalny na terenie miasteczka akademickiego Kortowo – kampusu położonego w parku nad jeziorem. Współczesne realizacje architektoniczne w tym miejscu szanują kontekst przestrzenny jego przyrodniczej scenerii. Dzisiejszą architekturę Olsztyna cechują naturalne materiały regionalne: drewno, cegła, kamień. Naturalnym zaś tłem są liczne jeziora, rzeki i lasy położone w obrębie miasta oraz wokół niego. Zespół tych komponentów składa się na unikatowy krajobraz kulturowy, którego historyczne dziedzictwo przeplata się ze współczesnymi realizacjami, osadzonymi w kontekście miejsca, historii i tradycji regionu Warmii.