W tegorocznej edycji konkursu Nagroda NIAiU Przestrzeń wspólna jest wartością, jury w składzie: dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach (Dyrektor NIAiU), mgr inż. arch. Magdalena Federowicz-Boule, dr inż. arch. Jerzy Grochulski, w kategorii projektowa praca magisterska przyznało:

Nagrodę Główną

Stanisławowi Tomaszewskiemu
za pracę pod tytułem Ożywianie zdegradowanych obszarów miasta na przykładzie Huty Warszawa.

Promotor: prof. dr hab. arch. Sławomir Gzell

Wydział Architektury,
Politechnika Warszawska

Wyróżnienie

Agnieszce Barańskiej
za pracę pod tytułem Liniowe nieużytki miejskie jako szansa na rozwój ogólnomiejskich systemów przestrzeni publicznych. Projekt parku linearnego wzdłuż rezerw terenowych Trasy Tysiąclecia w Warszawie.

Promotor: dr inż. arch. Artur Jerzy Filip

Wydział Architektury,
Politechnika Warszawska

Wyróżnienie

Katarzynie Gromek
za pracę pod tytułem Akupunktura miejska jako narzędzie wspomagające odnowę miasta. Koncepcja mikrointerwencji w prawobrzeżnej części Warszawy.

Promotorka: dr inż. arch. Agnieszka Wośko-Czeranowska

Wydział Architektury,
Politechnika Warszawska

W kategorii teoretyczna praca magisterka, jury w składzie: dr inż. arch. Tomasz Sławiński (Wicedyrektor NIAiU), mgr Tomasz Fudala (kurator MSN), dr hab. prof. Marta Leśniakowska (IS PAN) przyznało:

Nagrodę główną

Jacqueline Irene Horodyńskiej
za pracę pod tytułem Muzeum ma przyszłość? Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie – koncepcje, projekty, realizacje.

Promotor: prof. dr hab. Waldemar Baraniewski,

Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną,
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Wyróżnienie

Katarzynie Krawczyk
za pracę pod tytułem Architektura troski. Regeneracja dysfunkcyjnego osiedla mieszkaniowego przy ul. Opolskiej w Poznaniu.

Promotor: dr hab. inż. arch. Eugeniusz Skrzypczak

Wydział Architektury i Wzornictwa,
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Wyróżnienie

Franciszkowi Bojańczykowi
za pracę pod tytułem Powojenne przemiany przestrzeni małego miasta „poniemieckiego” na przykładzie dolnośląskiej Niemczy.

Promotor: prof. dr hab. Mikołaj Herbst

Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych,
Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy

Zapis transmisji Gali