Czy kierownictwo PZPR kształtowało polską architekturę? Spotkanie wokół książki

17/11
Czwartek, godz. 18:00 - 20:00 Centrum Bankowo-Finansowe w Warszawie (dawna siedziba KC PZPR), sala konferencyjna A, piętro I
Dodaj do kalendarza Czwartek, 18:00 - 20:00 Centrum Bankowo-Finansowe w Warszawie (dawna siedziba KC PZPR), sala konferencyjna A, piętro I

W protokołach najwyższych instancji partyjnych – Biura Politycznego i Sekretariatu Komitetu Centralnego, de facto najważniejszych władz w systemie politycznym PRL – znajdujemy wiele informacji o architekturze, urba­nistyce i planowaniu przestrzennym.

W książce z serii Teksty źródłowe, pt. Architektura i urbanistyka w dokumentach KC PZPR autor przejrzał obszerne archiwa Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Wybrał z niego 142 protokoły posiedzeń Biura Politycznego, Biura Organizacyjnego i Sekretariatu Komitetu Centralnego. Dokumenty, uporządkowane chronologicznie, obejmują lata 1946–1988.

Na spotkaniu zadamy sobie pytania węzłowe w dyskusji:

  • kto decydował/akceptował projekty architektów?
  • jaka była swoboda projektantów w PRL?
  • czy Bolesław Bierut był warszawskim mecenasem?
  • czy Władysław Gomułka interesował się architekturą?
  • do czego architektura i urbanistyka były władzy potrzebne?

Udział wezmą

Andrzej Skalimowski – historyk specjalizujący się w dziejach społecznych i historii architektury, pracuje w Instytucie Historii Nauki PAN. Członek redakcji miesięcznika „Nowe Książki”. Stypendysta Fundacji Kerstenów, laureat nagrody Prezesa Rady Ministrów za najlepszą pracę doktorską (2017). Jego książka Sigalin. Towarzysz odbudowy otrzymała Nagrodę im. Karola Małcużyńskiego przyznawaną przez ZAiKS za twórczość w dziedzinie varsavianów, zdobyła wyróżnienie przyznane przez Kapitułę Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka oraz została nominowana do Nagrody Literackiej m.st. Warszawy.

Błażej Brzostek – historyk, badacz historii społecznej i dziejów miast, wydał między innymi książki o życiu robotników warszawskich w latach stalinizmu (Robotnicy Warszawy. Konflikty codzienne, 2002), o przestrzeni publicznej stolicy w epoce Gomułki (Za progiem, 2008), o paralelnej historii Bukaresztu i Warszawy (Paryże Innej Europy, 2015). Mieszka na Żoliborzu, pracuje na Uniwersytecie Warszawskim i w Muzeum Warszawy.

Spotkanie poprowadzi Tomasz Malkowski – krytyk architektury i publicysta, był ekspertem Fundacji Miesa van der Rohe, dziennikarzem „Gazety Wyborczej”, współtworzył magazyn „ARCH”. Stały współpracownik największych polskich magazynów architektonicznych. Współautor (wraz z Robertem Koniecznym) „Archiprzewodnika po Europie”. Obecnie pracuje nad drugą częścią tej publikacji – „Archiprzewodnikiem po Polsce”.

Informacje

Czas: 17.11, godz. 18.00
Miejsce: Centrum Bankowo-Finansowe w Warszawie (dawna siedziba KC PZPR), sala konferencyjna A, piętro I