Architektura i urbanistyka w dokumentach KC PZPR

W protokołach najwyższych instancji partyjnych – Biura Politycznego i Sekretariatu Komitetu Centralnego, de facto najważniejszych władz w systemie politycznym PRL – znajdujemy wiele informacji o architekturze, urba­nistyce i planowaniu przestrzennym.

Na książkę składają się źródła zgromadzone w obszernym zespole archiwalnym Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Wybrano z niego 142 protokoły posiedzeń Biura Politycznego, Biura Organizacyjnego i Sekretariatu Komitetu Centralnego. Dokumenty, uporządkowane chronologicznie, obejmują lata 1946–1988. Na posiedzeniach były dyskutowane i podejmowane między innymi najważniejsze decyzje dotyczące planowanych i realizowanych inwestycji architektoniczno-urbanistycznych w okresie trwania tak zwanej Polski Ludowej. Publikacja będzie pomocą do badań nad tym okresem w polskiej architekturze.

Kolofon

Architektura i urbanistyka w dokumentach KC PZPR
Wybór i opracowanie: Andrzej Skalimowski
Seria: Teksty źródłowe
Projekt graficzny: Katarzyna Nestorowicz
Wydawca: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, Warszawa 2022
ISBN: 978-83-962825-4-5
Cena: 45 zł

Zapis spotkania premierowego