Poznajcie laureatów pierwszej polskiej edycji konkursu Golden Cubes Awards!
Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki ogłasza pierwszą polską edycję międzynarodowego konkursu Unii Architektów – Golden Cubes Awards przeznaczonego dla osób, szkół, organizacji i instytucji zajmujących się powszechną edukacją architektoniczną. Celem konkursu jest zachęta i wsparcie tych, którzy kładą fundamenty kultury architektonicznej oraz pomagają dzieciom i młodzieży, od wieku szkolnego do osiągnięcia pełnoletności, w zrozumieniu procesów architektonicznych i kształtowania przestrzeni środowiska zbudowanego. Prezentowanie najbardziej wartościowych projektów edukacyjnych ma na celu wyróżnienie i docenienie pracy edukatorów, animatorów, popularyzatorów ale przede wszystkim stworzenie przestrzeni do dialogu i wymiany doświadczeń w temacie szeroko pojętej edukacji architektonicznej.

Kategorie

Jednym z podstawowych założeń konkursu jest powiększanie świadomości na temat architektury, projektowania przestrzeni, urbanistyki i zrównoważonego rozwoju oraz promowanie zasadności edukowania dzieci i młodzieży w tych dziedzinach.
Nagrody zostaną wręczone w czterech kategoriach:
Media audiowizualne (filmy, audiowizualne, materiały edukacyjne, strony internetowe, media społecznościowe)
Publikacje (książki, czasopisma, narzędzia edukacyjne)
Instytucje (projekty edukacyjne realizowane przez organizacje pozarządowe, instytucje, muzea)
Szkoły (projekty edukacyjne realizowane przez nauczycieli i uczniów)
Spośród zgłoszonych prac decyzją jury zostaną wyłonieni zwycięzcy każdej z wyodrębnionych kategorii.

 

Uczestnicy

Do udziału w konkursie zapraszamy edukatorów, animatorów, architektów, nauczycieli oraz przedstawicieli instytucji kultury, fundacji oraz stowarzyszeń, a także osoby zajmujące się popularyzacją architektury i urbanistyki za pośrednictwem różnych mediów. Zachęcamy prowadzących warsztaty, lekcje, zajęcia oraz publicystów i propagatorów wiedzy do zgłaszania swoich projektów.

 

Zgłoszenia

Na konkurs można zgłaszać projekty, które realizowane były pomiędzy 1 września 2017 r. a 15 marca 2020 r.
Prace należy przesyłać na adres NIAiU do 6 marca 2020 roku ( patrz: Regulamin)
 
Załączniki:

Regulamin (PDF)

Formularz zgłoszeniowy (DOC)

Szablon zgłoszenia (PDF)

Szablon zgłoszenia (JPG)

Zgoda na przetwarzanie wizerunku (DOC)

Obowiązek informacyjny Golden Cubes Awards (PDF)

Podsumowanie edycji Golden Cubes 2014

 

Jury

Zgłoszone prace będą oceniane przez niezależne jury złożone z architektów, edukatorów i animatorów.
 
Skład jury:
Konrad Karmański – architekt, Łódzka Okręgowa Izba Architektów, Fundacja Ulicy Piotrkowskiej
Sebastian Karpiel-Bułecka – architekt, piosenkarz, członek formacji Zakopower
Yannick Roels – projektant, Cultureghem – CULTIVATING URBAN SPACE Bruksela
Tomasz Osięgłowski  – architekt, Ultra Architects
Hanna Zwierzchowska – architektka, edukatorka

 

Finał konkursu

Proces przyznawania nagród składa się z dwóch etapów: krajowego i międzynarodowego.
W pierwszej fazie każda krajowa sekcja członkowska UIA biorąca udział w konkursie zorganizuje proces selekcji na poziomie krajowym i nominuje jedno zgłoszenie w każdej kategorii przeznaczone do eliminacji międzynarodowych. W drugiej fazie międzynarodowe jury oceni nominowane prace i wybierze jedną nagrodę UIA Architecture & Children Golden Cubes w każdej kategorii.
Rozstrzygnięcie eliminacji krajowych nastąpi 13 marca 2020. Międzynarodowe obrady jury oraz międzynarodowa gala (Kongres Międzynarodowej Unii Architektów UIA), które miałby odbyć się w lipcu 2020 roku zostały przełożone na rok 2021 w związku ze stanem epidemicznym.
Wręczenie nagród nominowanym i wyróżnionym na etapie krajowym również zostało przełożone w związku z bieżącą sytuacją epidemiczną na rok 2021.
We wrześniu bieżącego roku zaprezentujemy wystawę online podsumowującą pierwszą polską edycję konkursu Golden Cubes.
Informacje o nominowanych projektach, a także o zwycięzcach pojawią na stronie internetowej niaiu.plarchitectureandchildren-uia.com/golden-cubes

Organizator

Głównym organizatorem jest Union of International Associations – UIA Children & Architecure. Organizatorem edycji polskiej jest Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki.
Komisarz konkursu: Katarzyna Domagalska
Kontakt: edukacja@niaiu.pl