Mario Botta. Nikt nie rodzi się architektem

Mario Botta jest wnikliwym obserwatorem otaczającego go świata, a projektowana przez niego architektura, często określana jest jako architektura poezji.

Autor sięga do źródeł twórczości wybitnego szwajcarskiego architekta. W książce podejmuje rozważania na temat dorobku Botty i zagłębia się w prowadzony przez niego intelektualny dyskurs, a także prezentuje idee, które towarzyszyły mu w pracy. Poznajemy człowieka stojącego w opozycji do współczesnych mu, często modnych, tendencji, próbującego powrócić do ponadczasowych wartości i wiecznego ładu. Wpływ na rozwój jego osobowości twórczej miały trzy czynniki: miejsce urodzenia, zamiłowanie do architektury średniowiecznej, a także kontakt z wielkimi architektami XX wieku – Carlo Scarpą, Louisem I. Kahnem i Le Corbusierem. W książce poznajemy bliżej projekty Botty, w których ucieka on od powierzchowności i buduje wartość obiektu poprzez jego relację z otoczeniem. Relację, która często kryje w sobie tajemnicę, a jej zgłębienie pozostawia odbiorcy.

Kolofon

Mario Botta. Nikt nie rodzi się architektem
Autor: Marek Pabich
Redaktor naukowy, Wstęp: Bolesław Stelmach
Seria: Monografie
Projekt graficzny serii i tomu: Anna Piwowar
Wydawca: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, Warszawa 2021
Wydanie II poprawione
(Wydanie I ukazało się w 2013 roku nakładem Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej)
ISBN: 978-83-956466-3-8
Cena: 55 zł