Książka Marka Pabicha to opowieść o Mario Bottcie, wnikliwym obserwatorze otaczającego go świata. Projektowana przez niego architektura, często określana jest jako architektura poezji.

Autor sięga do źródeł twórczości wybitnego szwajcarskiego architekta i podejmuje rozważania na temat dorobku Botty. Zagłębia się w prowadzony przez niego intelektualny dyskurs, a także prezentuje idee, które towarzyszyły mu w pracy. W książce poznajemy bliżej projekty Botty, w których ucieka on od powierzchowności i buduje wartość obiektu poprzez jego relację z otoczeniem.

Gościem spotkania będzie autor książki:

Profesor Marek Pabich – architekt, dyrektor i wykładowca Instytutu Architektury i Urbanistyki PŁ. W swej pracy naukowej zajmuje się historią i teorią architektury współczesnej oraz architekturą muzealną. Jest twórcą obiektów architektonicznych, m.in. nowego gmachu PWSFTViT w Łodzi, Fabryki Inżynierów XXI wieku w Łodzi, budynku WFTiMS PŁ. Zasiadał w jury konkursów architektonicznych dotyczących m.in. Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora – Cricoteka w Krakowie, Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu, Specjalnej Strefy Sztuki w Łodzi, Muzeum Narodowego w Krakowie. Autor ok. 50 publikacji, w tym książek O kształtowaniu muzeum sztuki. Przestrzeń piękniejsza od przedmiotu oraz Mario Botta. Nikt nie rodzi się architektem.

W spotkaniu udział weźmie:

Bolesław Stelmach – dr hab. inż. architekt, prof. PŁ. Generalny projektant w Stelmach i Partnerzy Biuro Architektoniczne Sp. z o.o. Wielokrotnie nagradzany w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach architektonicznych. W 2010 roku Stowarzyszenie Architektów Polskich przyznało mu najwyższe wyróżnienie – Nagrodę Honorową SARP. W 2012 roku, za szczególne zasługi dla kultury polskiej, otrzymał Brązowy Medal GLORIA ARTIS Ministra Kultury RP, a w 2015 r. za wybitne zasługi w dziedzinie architektury otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. W 2017 został laureatem Dorocznej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie architektury. Od listopada 2017 r. pełni funkcję Dyrektora Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki.

Spotkanie poprowadzi:

Profesor Artur Zaguła – historyk sztuki, który naukowo zajmuje się takimi dyscyplinami jak architektura i urbanistyka. W swojej pracy łączy zagadnienia związane z architekturą, rewitalizacją, designem i zarządzaniem. Od 2002 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej. Obecnie piastuje funkcję Wicedyrektora ds. Rozwoju w Instytucie Architektury i Urbanistyki PŁ. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych w czasopismach i rozdziałów w monografiach oraz dwóch książek.