Weekend otwarcia wystawy Antropocen

Zapraszamy na weekend otwarcia pokazu specjalnego wystawy Antropocen, który będzie dostępny do 17 marca 2024 roku w Rondzie Sztuki w Katowicach.

Antropocen to era człowieka i zmian antropogenicznego pochodzenia, które skutkują katastrofalnym ociepleniem klimatu. Nazwa wystawy niesie w sobie ambiwalencję – jest jednocześnie narcystyczna (mówi o sile wpływu człowieka) i krytyczna wobec stanu współczesnego świata. Chcemy jednak, by osoby ją odwiedzające, nie odchodziły z poczuciem beznadziei. Wciąż możemy zatrzymać lub ograniczyć dalszą degradację naszego wspólnego domu. Struktura tej ekspozycji opiera się na diagramie ekonomii obwarzanka – kompasu na XXI wiek. Wewnętrzną granicą obwarzanka wyznacza podstawa społeczna, czyli minimalne warunki godnego życia człowieka, zewnętrzną – pułap ekologiczny, czyli planetarne granice w obszarach krajobrazu, bioróżnorodności, wody, klimatu, przekształcania gruntów i zanieczyszczeń, których przekroczenie pociąga za sobą nieodwracalne szkody dla przyrody. Pomiędzy tymi dwiema granicami może się znaleźć bezpieczna i sprawiedliwa przestrzeń dla ludzkości. I to w niej widzimy pole do działania architektury.

Mozaika prezentowanych na wystawie przykładów rysuje kontekst współczesnych wyzwań wobec katastrofy środowiskowej i umożliwia ich zrozumienie. Architekturę postrzegamy nie tylko jako efekt globalnych i lokalnych zmian w relacji człowieka z przyrodą, lecz także jako narzędzie kształtujące ten związek. Prezentujemy współczesne i historyczne projekty, realizacje i technologie, które wpływają na środowisko życia wszystkich gatunków i bytów. W przyszłość architektury i jej rolę w każdej z kategorii pułapu ekologicznego zaglądamy poprzez instalacje zaproszonych projektantów i projektantek. Szukali oni sposobów takiego projektowania i funkcjonowania architektury, które nie tylko nie szkodziłyby planecie, lecz także miałyby potencjał regenerujący dla środowiska. Te przykłady udowadniają, że inna architektura jest możliwa.

Wernisaż wystawy, 16.02, godz. 18.00

Wernisaż wystawy odbędzie się 16 lutego o godz. 18.00 w Rondzie Sztuki w Katowicach.

Oprowadzanie kuratorskie, 17.02, godz. 13.00

Podczas pierwszego oprowadzania kuratorskiego po wystawie 𝘼𝙣𝙩𝙧𝙤𝙥𝙤𝙘𝙚𝙣 sprawdzimy jak projektować miasta i budynki przyszłości tak, aby stawały się bardziej odporne na wyzwania kryzysu klimatycznego. Poznamy przykłady architektury regeneratywnej oraz instalacje wykonane przez zaproszonych projektantów i projektantki, które w kontekście współczesnej roli i znaczenia architektury, omówi jeden z kuratorów wystawy – Kacper Kępiński.

W trakcie oprowadzania skupimy się na przykładach dających nadzieję, że architektura może nie szkodzić planecie i regenerować środowisko. Poruszymy tematy dotyczące pułapu ekologicznego, w którego skład wchodzą zagadnienia związane z krajobrazem, bioróżnorodnością, klimatem, zanieczyszczeniami czy przekształceniami gruntu.

Spacer – Mikrowyprawa w Czwartą przyrodę, 18.02, godz. 11.00

To już kolejna okazja do poznania „czwartej przyrody” w ramach projektu i wystawy Antropocen. Tym razem z Kasprem Jakubowskim, autorem instalacji Re-natura, w chaszcze będziemy zagłębiać się w Katowicach.

Chaszcze, „nieużytki”, ugory to dziś banki bioróżnorodności, odtwarzające się mokradła czy „miejskie dżungle”. Coraz bardziej urbanizujące się miasta zagarniają każdy wolny „kawałek zieleni”, co otwiera pytanie o statut terenów dotychczas niezabudowanych na granicy dzielnic. Co na nich rośnie, co tu żyje i jak przyroda adaptuje się do warunków miejskich? Czy czwarta przyroda może być nadzieją dla miast w dobie antropocenu?

Na mikrowyprawę zapraszamy dużych i małych, nie zabraknie okazji do przyrodniczych obserwacji, poznania ciekawostek, tropienia a nawet kosztowania, jak czwarta przyroda smakuje. Spacer poprowadzi Kasper Jakubowski, edukator przyrodniczy, popularyzator miejskich nieużytków i autor instalacji Re-natura prezentowanej na wystawie Antropocen.

Spacer poprowadzi Kasper Jakubowski, edukator przyrodniczy, popularyzator miejskich nieużytków i autor instalacji Re-natura prezentowanej na wystawie Antropocen.

Kiedy: 18.02.2024, 11.00-14.00
Start: Rondo Sztuki, Rondo im. Gen Ziętka 1
Obowiązują zapisy: promocja@asp.katowice.pl