Jak używać architektury? Wystawa pokonkursowa Golden Cubes

W dniach 1-11 września spotkamy się w Gdyni, gdzie w ramach Weekendu Architektury zapraszamy na wystawę pokonkursową Golden Cubes oraz wydarzenia towarzyszące – dyskusje, warsztaty, spacer.

Jak używać architektury?

To nic innego jak doświadczać jej codziennie, bo przecież dzięki niej możemy mieszkać, podróżować, schronić się, spacerować, spotykać się, pracować, uczyć się, kupować, jeść, odpoczywać, bawić się, spać. Architektura to świetny sposób na zabawę w poznawanie świata: kształtów, kolorów, różnorodności, proporcji, zależności, relacji i historii. Można też sprawdzać, czy działa, zastanawiać się nad jej sensem, czy wreszcie można ją wymyślać, tworzyć i zmieniać.

Chcemy aby wystawa oraz planowane wydarzenia towarzyszące zachęcały do aktywności w przestrzeni miasta, były inspiracją do uważnego patrzenia i próby zrozumienia architektury.