Druga polska edycja konkursu edukacyjnego Golden Cubes. Na zgłoszenia czekamy do 15 lutego

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki ogłasza drugą polską edycję międzynarodowego konkursu Unii Architektów – Golden Cubes Awards przeznaczonego dla osób, szkół, organizacji i instytucji zajmujących się powszechną edukacją architektoniczną.

Celem konkursu jest zachęta i wsparcie tych, którzy kładą fundamenty kultury architektonicznej oraz pomagają dzieciom i młodzieży, od wieku szkolnego do osiągnięcia pełnoletności, w zrozumieniu procesów architektonicznych i kształtowania przestrzeni środowiska zbudowanego. Prezentowanie najbardziej wartościowych projektów edukacyjnych ma na celu wyróżnienie i docenienie pracy edukatorów, animatorów, popularyzatorów ale przede wszystkim stworzenie przestrzeni do dialogu i wymiany doświadczeń w temacie szeroko pojętej edukacji architektonicznej.

Na konkurs można zgłaszać projekty, które były realizowane pomiędzy 1 marca 2020 r. a 15 lutego 2023 r.

Prace należy przesyłać na adres NIAiU do 15 lutego 2023 roku do godziny 16.00.