Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, we współpracy z Wydziałem Architektury Politechniki Warszawskiej i Katedrą Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego rozpoczął projekt międzynarodowej wymiany doświadczeń „W trosce o europejskie dziedzictwo kulturowe”, stanowiący część projektu Laboratorium Regionów.

Misją projektu Laboratorium Regionów jest ochrona integralności architektonicznej i urbanistycznej oraz tożsamości regionów. Głównym zadaniem projektu jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat dziedzictwa architektonicznego i urbanistycznego Polski rozumianego jako dziedzictwo kulturowe oraz budowanie potencjału miejsca w oparciu o jego tożsamość urbanistyczno-architektoniczną. Projekt podejmuje również próbę analizy pojęcia „granica” jako procesu, w którym relacje przestrzenno-społeczne są stale tworzone i potwierdzane.Projekt opiera się na wymianie międzynarodowych doświadczeń i poznaniu funkcjonujących praktyk z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego, architektonicznego i krajobrazowego poprzez badania terenowe wybranych regionów Niemiec (Meklemburgia-Pomorze Przednie, Nadrenia Północna-Westfalia). Efektem wyjazdów studyjnych i prac badawczych będzie stworzenie praktycznego i funkcjonalnego narzędzia w formie publikacji drukowanej i online dla mieszkańców oraz samorządów polskich regionów, odpowiedzialnych za kształt krajobrazu kulturowego (zbiór inspiracji). Pierwszym polskim regionem objętym programem Laboratorium Regionów jest region Warmii i Mazur.

Partnerami projektu są Stiftung Gerhart-Hauptmann-Haus (Fundacja Dom Gerharta Hauptmanna), Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern (Krajowy Urząd Ochrony Zabytków w Meklemburgii-Pomorzu Przedmim) i Ambasada RP w Berlinie.

W sierpniu i wrześniu zespół badaczy z Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, Politechniki Warszawskiej oraz Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego uczestniczył w wyjazdach studyjnych do Meklemburgii-Pomorza Przedniego i Nadrenii Północnej-Westfalii. W trakcie wyjazdów uczestnicy odwiedzili miasteczka historyczne cenione za innowacyjne podejście do rozwoju opartego na umiejętności pogodzenia wyzwań współczesności z wymogiem ciągłości historycznej (Kempen, Straelen, Hallenberg, Parchim, Grabow i Güstrow.Eksperci uczestniczyli w spotkaniach z przedstawicielami lokalnych struktur samorządowych, pracownikami wydziałów planowania, architektami i instytucjami kultury zaangażowanymi w edukację na temat historii rozwoju architektonicznego i urbanistycznego miasteczek. Zapoznano się z: koncepcjami tworzenia nowej architektury w kontekście historycznym, projektami odbudowy i rewitalizacji miasteczek niemieckich. Ważnym tematem rozmów było poszukiwanie pogodzenia procesu planowania przestrzennego z dziedzictwem architektonicznym i urbanistycznym. Partnerzy projektu współuczestniczyli w organizacji wizyt i spotkań, przedstawiając aspekty ich zaangażowania w dziedzictwo kulturowe zwiedzanych miejsc.

Opracowany zbiór inspiracji będzie przyszłości istotnym elementem adresowanego do samorządów lokalnych regionu Warmii i Mazur Narzędziownika, czyli kompleksowego zbioru wiedzy na temat ochrony i konserwacji obiektów dziedzictwa kulturowego oraz praktycznych porad i rozwiązań.

Projekt realizowany w ramach programu Kultura Inspirująca finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.