Od 1 stycznia 2019 roku został wprowadzony nowy regulamin w sprawie przyznawania Patronatu Honorowego oraz Patronatu Projektowego Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki. Wniosek o objęcie przedsięwzięcia patronatem honorowym można zgłosić poprzez przesłanie wniosku na adres mailowy sekretariat@niaiu.pl przesłanie oficjalnego pisma do Dyrektora lub Zastępcy Dyrektora albo poprzez złożenie oficjalnego pisma w sekretariacie Instytutu.

Patronat honorowy może być przyznany jedynie przedsięwzięciu, które spełnia poniższe warunki łącznie:

  1. ma zasięg, rangę lub znaczenie ponadregionalne, ogólnopolskie,
  2. ze względu na poruszaną problematykę jest istotne dla realizacji celów statutowych
  3. odznacza się wysokimi walorami artystycznymi lub niesie za sobą wysoką wartość,
  4. jest na zaawansowanym etapie realizacji.

Patronat projektowy może być przyznany przedsięwzięciu, które spełnia poniższe warunki łącznie:

  1. ma zasięg regionalny,
  2. w swoim charakterze wiąże się bezpośrednio z tematami i ideami szerzonymi przez projekty wymienione w paragrafie pierwszym Regulaminu,
  3. odznacza się wysokimi walorami artystycznymi lub niesie za sobą wysoką wartość merytoryczną,
  4. jest na zaawansowanym etapie realizacji,

Regulamin przyznawania patronatu do pobrania znajduje się tutaj

Wniosek do pobrania znajduje się tutaj