Już po raz trzeci zapraszamy absolwentów różnych kierunków do wysyłania swoich prac magisterskich na konkurs Nagroda NIAiU Przestrzeń wspólna jest wartością. Tym razem poszukujemy najlepszych prac obronionych w latach 2019/2020. Celem konkursu jest promocja dyplomów oraz motywowanie do podejmowania tematu przestrzeni wspólnych i publicznych. Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: projektowej oraz teoretycznej.

Więcej informacji