Usłysz ADE 6 | Miasto dostępne. O projektowaniu uniwersalnym

Czym jest projektowanie uniwersalne? Dlaczego architektura powinna dostosowywać się do naszych potrzeb? Czy wszyscy odczuwamy te potrzeby jednakowo? Podczas rozmowy na miasto spojrzymy z perspektywy jego użytkowników, ale i projektantów. Poszukamy odpowiedzi na pytanie: czy przyszli architekci uczą się jak projektować miasta przyjazne i dostępne? Dlaczego warto projektować w sposób interdyscyplinarny i włączać użytkowników w procesy projektowe? Wspólnie z architektką prowadzącą pracownię Architerapia i działającą w fundacji Kulawa Warszawa – Katarzyną Cimoch, zastanowimy się nad tym w jaki sposób tworzyć przestrzenie dostępne niezależnie od wieku czy poziomu sprawności. Zapraszamy do słuchania i wspólnej refleksji nad różnorodnością. 

Usłysz ADE

Usłysz ADE czyli usłysz o … architekturze dla edukacji. Mówimy o otaczającej nas przestrzeni, architekturze, środowisku. Rozmawiamy z edukatorami i projektantami. Przyglądamy się książkom i innym materiałom edukacyjnym. Opowiadamy o tym, w jaki sposób odbieramy przestrzeń i jak możemy ją świadomie kształtować.  

Cykl rozmów prowadzi Dział Edukacji Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki. To jedno z działań związanych z tworzeniem pierwszej ogólnopolskiej platformy edukacyjnej dedykowanej tematowi architektury i przestrzeni. Tworzymy środowisko wymiany doświadczeń, zdobywania kompetencji i wiedzy z obszaru edukacji architektonicznej, zwanej także edukacją o przestrzeni.  

Posłuchaj