Współpraca z Instytutem Badań Literackich PAN

Jednym z elementów działalności Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki jest prowadzenie badań naukowych oraz podkreślanie znaczenia dziedzictwa architektoniczno-urbanistycznego we współczesnym świecie. Z tego powodu podjęliśmy współpracę z Instytutem Badań Literackich PAN, wpisując nasze wspólne działania w nurt humanistyki zaangażowanej – skierowanej ku przyszłości, ale niezapominającej o roli ciągłości kulturowej i tradycji badawczej.

Zacieśnienie relacji między teoretykami i literaturoznawcami, którzy zajmują się zależnościami przestrzeni, historii i społeczeństwa, a architektkami i urbanistami, dążącymi do kształtowania świadomości społecznej w zakresie architektury i urbanistyki oraz podejmującymi starania o zachowanie narodowego dziedzictwa architektonicznego, pozwolą wspólnie poszukiwać odpowiedzi na wyzwania współczesnej humanistyki. Z jednej strony będą to zmiany przestrzenne w miastach i gminach, z drugiej – bieżące potrzeby społeczne, takie jak problem z zagospodarowaniem miejsc ważnych kulturowo, naznaczonych ideowo i politycznie, nastręczających trudności decyzyjnych.

Efektem współpracy będzie rozszerzenie pola do rozmowy o kulturowym znaczeniu przestrzeni i istocie jej przemian. Dotychczas takie forum działało w ramach projektu grantowego Literaturoznawstwo architektoniczne, którego kierowniczką jest dr Aleksandra Wójtowicz z IBL PAN. W ramach współpracy chcielibyśmy organizować seminaria i konferencje naukowe, a także prowadzić wspólne badania, których efektem będą publikacje i opracowania.

Mamy nadzieję, że nasze działania będą realnie oddziaływać na środowisko decyzyjne, odpowiedzialne za przekształcanie przestrzeni miejskiej. Pragniemy tym samym podkreślać rolę badań naukowych – szczególnie analiz humanistycznych – w procesie zmian architektonicznych i urbanistycznych.