Spotkanie z Janem Gehlem i Birgitte Svarre wokół książki Jak studiować życie w przestrzeni publicznej

27/10
Środa, godz. 18:00 Transmisja online
Dodaj do kalendarza Środa, 18:00 Transmisja online

Jak pogodzić rozbudowę miast, w których skupia się życie coraz większej liczby ludzi, z jednoczesnym zachowaniem przyjaznej i funkcjonalnej przestrzeni dla mieszkańców? To jedno z kluczowych pytań, jakie stawiają Jan Gehl i Birgitte Svarre, a w publikacji Jak studiować życie w przestrzeni publicznej starają się znaleźć na nie odpowiedź popartą interdyscyplinarnymi badaniami.

Jan Gehl to architekt i badacz z 50-letnim doświadczeniem. W książce dzieli się wnioskami i obserwacjami, które pozwalają zrozumieć czynniki wpływające na sposoby korzystania z przestrzeni miejskiej przez ludzi. To właśnie aktywna obserwacja – według Gehla – jest kluczowa do projektowania zapraszającej przestrzeni publicznej. Wyniki tych dociekań można wykorzystać w procesach decyzyjnych jako element pracy planistów lub przy projektowaniu pojedynczych obiektów, takich jak ulice, place czy parki. Pierwotny cel pozostaje do dziś aktualny: odzyskać miasto jako istotną przestrzeń do zaplanowania. Współautorką książki jest Birgitte Svarre – badaczka zajmująca się kulturą współczesną oraz komunikacją kulturową. Połączenie tych dwóch perspektyw, a zarazem doświadczeń, zaowocowało interdyscyplinarną publikacją, w której autorzy stawiają pytania, szukają odpowiedzi i przedstawiają gotowe rozwiązania. Wszystko po to, aby w miastach żyło się coraz lepiej.

27 października o godzinie 18.00 zapraszamy na spotkanie premierowe wokół książki Jak studiować życie w przestrzeni publicznej z udziałem autorów, Jana Gehla i Birgitte Svarre.

Udział wezmą: Jan Gehl, Birgitte Svarre, Romuald Loegler, Tomasz Sławiński

Prowadzenie: Marta A. Urbańska

Jan Gehl
Jan Gehl jest architektem, założycielem i wspólnikiem firmy Gehl Architects – Urban Quality Consultants. Był profesorem i badaczem w Szkole Architektury Królewskiej Duńskiej Akademii Sztuk Pięknych. Został laureatem Nagrody im. Sir Patricka Abercrombiego za wybitne osiągnięcia w planowaniu miast, przyznawanej przez Światową Unię Architektów. Jest honorowym członkiem stowarzyszeń architektonicznych w Danii, Anglii, Szkocji, Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, jak również Instytutu Planowania w Australii. Wśród jego książek znajdują się wydane po polsku Życie między budynkami oraz Miasta dla ludzi, a także Public Life, New City Spaces, New City Life.

Birgitte Svarre
Birgitte Svarre jest magistrem w dziedzinie kultury współczesnej i posiada doktorat uzyskany na Królewskiej Duńskiej Akademii Sztuk Pięknych, w Szkole Architektury. Współpracuje z firmą Gehl Architects. Jedną z książek jej autorstwa jest Spatial Culture. Wykłada gościnnie na różnych uczelniach.

Romuald Loegler
architekt, prowadzący działalność zawodową jako projektant i dydaktyk, był również wydawcą miesięcznika Architektura & Biznes oraz wykładowcą na wyższych uczelniach m.in. na Politechnice Białostockiej, Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego, Politechnice Lubelskiej, Członek Saksońskiej Akademii Sztuki (Sächsische Akademie der Künste); praca w Jury konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych; jest laureatem wielu konkursów krajowych (ok.80-ciu) i zagranicznych (ok.10-ciu) w tym dla wielu prestiżowych budynków użyteczności publicznej jak np. Biblioteka Jagiellońska, Filharmonia w Łodzi, Opera w Krakowie, Nordbahnhof w Berlinie, Teatr Muzyczny w Poznaniu. Wśród realizacji znajdują się również obiekty dydaktyczne wyższych uczelni, szkół średnich, banków, kościołów, obiektów usługowych i zespołów mieszkalnych. Wielokrotnie publikowany w krajowych i zagranicznych czasopismach, publikacjach książkowych w tym w „Światowy Atlas Architektury”, „Encyklopedia Architektury Europejskiej” (Paryż), „Spis Architektów Świata” (Japonia), „Domus”, „Bauwelt”, “Arkitektiilehti”, „Deutsches Architektenblatt”, „Architektura i Biznes” i inne. Uczestnik indywidualnych i zbiorowych wystaw krajowych i zagranicznych (m.in. Korea, Wenecja, Drezno, Berlin, Paryż itp.); jest również laureatem wielu prestiżowych nagród przyznawanych za całokształt twórczości lub za pojedyncze realizacje jak np. Nagroda Honorowa SARP, Nagroda Fundacji Alfred Toepfer Stiftung F.V.S. im. Fritza Schumachera – Hamburg, Nagroda Ministra Infrastruktury za wybitne osiągnięcia, nagrody za najlepsze realizacje i inne.

Marta A. Urbańska
dr inż. Marta A. Urbańska, prof. Politechniki Krakowskiej, jest architektem, historykiem architektury i krytykiem. Wykłada w kraju (Wydział Architektury PK) i za granicą. Jest autorką licznych publikacji i przekładów, redaktorką literatury architektonicznej i jurorką konkursów. Jest członkiem Izby Architektów RP i działa w Stowarzyszeniu Architektów Polskich, także jako komisarz Międzynarodowych Biennale Architektury w Krakowie.

Tomasz Sławiński
Architekt, urbanista, Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, przewodniczący Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Ministerstwie Rozwoju, członek Zarządu Towarzystwa Urbanistów Polskich (TUP), Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP), Stowarzyszenia Polska Izba Urbanistów, specjalista w dziedzinie urbanistyki oraz planowania regionalnego. Autor kilkudziesięciu planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, planu obszaru metropolitalnego Warszawy i strategii rozwoju miasta (2004) oraz strategii rozwoju i planu zagospodarowania województwa mazowieckiego. Autor licznych prac naukowych z dziedziny historii, architektury, urbanistyki i planowania przestrzennego oraz wielu tekstów publicystycznych.