Spacer po Parku Śląskim z Centralą

16/03
godz. 11:00 - 14:00
Dodaj do kalendarza 11:00 - 14:00

„Mieszkamy na dnie oceanu powietrznego. Jesteśmy zanurzeni w wodzie o stanie lotnym, pogrążeni w materii, która jest w ciągłym ruchu.”


Podczas spaceru klimatycznego będziemy nawigować przez powietrzny ocean, dostrzegać zjawiska niebne i doświadczać mikroklimatów. Ćwiczenia ruchowe pomogą nam traktować własne ciało jako instrument, aby na przykład poczuć różne reakcje termiczne rozgrzewających się powierzchni. Będziemy również obserwować zjawiska pogodowe zarejestrowane na strukturach architektonicznych. Ucieleśnione doświadczenia będą wspomagane przez zestaw replik historycznych narzędzi do obserwacji pogody wraz z nowymi, zaprojektowanymi specjalnie na potrzeby spaceru.


CENTRALA (Małgorzata Kuciewicz i Simone De Iacobis) tworzy projekty pod hasłem Amplifikacja natury, oparte na badaniach relacji pomiędzy architekturą i procesami przyrodniczymi. Zajmują się min. domem Zofii i Oskara Hansenów w Szuminie (od 2013), dorobkiem Jacka Damięckiego (od 2014), projektami Aliny Scholtz (od 2019). W latach 2016-18 ich rozpoznania dotyczyły zjawisk fizycznych, takich jak klimat, grawitacja, zmienność pór roku i pór dnia. Najnowsze projekty CENTRALI dotyczą hydrobotaniki, miejskich mokradeł i zanikających fenomenów atmosferycznych. Wygrali konkurs FUTUWAWA. Jak będziemy mieszkać w Warszawie przyszłości (2021). Reprezentanci Polski na Biennale Architektury w Wenecji (2018), London Design Biennale (2021), Triennale Architektury w Lizbonie (2022), Gwangju Biennale (2023). Od 2017 roku stale współpracują z Charkowską Szkołą Architektury, realizując autorski cykl warsztatów.

Kiedy: 11:00-14:00, 16.03.2024
Start: Pod Żyrafą, Park Śląski
Zapisy: promocja@asp.katowice.pl