Jedną z cech stołecznej architektury lat 90. jest jej kalamburowość, opisowość. Budynki z tego okresu zdają się zakrzywiać czas i przestrzeń, prowokują do korzystania z wyobraźni, udają odrobinę lepsze niż są w rzeczywistości i balansują między elementami typowo najntisowego dualizmu oryginał – podróbka. Podczas spaceru ulicami Pragi, towarzyszącego wydaniu publikacji Jakby luksusowo. Przewodnik po architekturze Warszawy lat 90., będziemy tropić różne architektoniczne imitacje i wyobrażenia, poszukamy budynków-kameleonów i… praskiego termometru.

Prowadzenie:
Aleksandra Stępień-Dąbrowska – historyczka sztuki, badaczka i popularyzatorka architektury XX wieku. Publikowała m.in. w czasopismach: „Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni”, „Skarpa Warszawska”, „Kronika Warszawy” oraz antologiach: Postmodernizm polski. Architektura i urbanistyka (2013) i Światłoczuły modernizm. Osiedla społeczne warszawskiego Koła (2021). W 2017 roku została wyróżniona stypendium artystycznym miasta stołecznego Warszawy. Od 2021 roku współkoordynuje projekt ARCHIwum Warszawy lat 90., którego rezultatem jest wirtualna mapa stołecznej architektury czasów transformacji.

Organizator: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki
Prowadzenie: Aleksandra Stępień-Dąbrowska
Start: przed budynkiem DPS im. św. Brata Alberta (ul. Kawęczyńska 4b)
Godzina: 12.00
Wstęp wolny
Liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy: https://forms.office.com/r/Q7bJXEpKF4
BONUS:
Każdy z uczestników otrzyma egzemplarz publikacji Aleksandry Stępień-Dąbrowskiej Jakby luksusowo. Przewodnik po architekturze Warszawy lat 90.

Dofinansowano ze środków m.st. Warszawy


Zdjęcie:
Budynek mieszkalno-usługowy, proj. Marek Młodecki, Jacek Pleskacz, Michał Sondijij, 1993-1999
Fot. Tomasz Kubaczyk